8 สิงหาคม 2553 21:51 น.

ในอ้อมรัก

พี่ดอกแก้ว


สายตาสื่อประสาน      สมัครสมานจนแน่นหนัก
สายใยแห่งความรัก    ซ่านดวงพักตร์และดวงตา

จากน้อยจนเติบใหญ่   กี่วารวัยยังห่วงหา
สายรักและสายตา      ยังทอดมาไม่เสื่อมคลาย

ลูกน้อยคือลูกน้อย      แม่ยังคอยห่วงไม่หาย
กังวลถึงอันตราย       ความเจ็บป่วยที่ลูกมี

กี่ปีที่ผ่านพ้น          รักยังล้นในฤดี
แม่คือผู้ภักดี          ต่อลูกรักเสมอมา

อย่าถามถึงความหนัก   ภาระรักนั้นหนักหนา
และอยู่คู่ชีวา         ไม่อาจปลดหรือลดลง

อย่าถามถึงความเหนื่อย มีอยู่เรื่อยไม่เจาะจง
แต่ใจแม่ยังคง        อดทนได้แม้กายชรา

ตอนนี้ลูกสุขไหม?    คำถามใหญ่ของมารดา
ถามประจำคำต่อมา     อยากให้แม่ช่วยอย่างไร?

แม่มีแต่คำถาม        ที่สื่อความว่าห่วงใย
กี่ปีจะผ่านไป         แม่ถามซ้ำคำเดิมเดิม

นึกถึงภาพของแม่      เกิดกระแสสุขเพิ่มเติม
ความอบอุ่นยิ่งพูนเพิ่ม  ในอ้อมรักอิ่มพระคุณ

				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----