16 กุมภาพันธ์ 2554 13:36 น.

มาฆบูชา

พี่ดอกแก้ว

มาฆมาสเพ็ญฉายพรายพร่างแสง
คืนแห่งแรงกตัญญุตามหาศาล
พระเอหิภิกขุบรรพกาล
บูชาพระสมภารโดยพร้อมเพรียง

เหตุอัศจรรย์วันมาฆะกระหึ่มก้อง
ชนแซ่ซ้องสืบสายไม่สิ้นเสียง
จาตุรงคสันบาตปราศเผดียง
พระสาวกคืนเวียงพระพุทธา

ด้วยเคารพนบกายหมายบูชิต
นอบน้อมจิตฟังพระธรรมคำสิกขา
เพ็ญเดือนสามพราหมณ์ลอยบาปสู่คงคา
ประเพณีพุทธาคือฟังธรรม

พระพุทธองค์ทรงให้หัวใจแก้ว
เป้าหมายอันเพริศแพร้วสุขยิ่งหนำ
"พระนิพพาน" ที่หมายเบื้องปลายกรรม
ทรงให้ธรรมวิธีที่เดินทาง

ไม่ทำชั่วมัวเมาเคล้าคละบาป
เพียรเพิ่มบุญซึมทราบชีพสะสาง
บำเพ็ญจิตพรากกิเลสรู้ละวาง
ทรงให้รางมอบหลักปฏิบัติตน

ผู้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอน
ไม่กล่าวร้ายตัดรอนเสียดส่อผล
ไม่ทำร้ายชีพใดให้ทุกข์ทน
ประพฤติตนในปาติโมกข์ด้วยสังวร

รู้ประมาณการโภชนาทุกคราครั้ง
รู้นอนนั่งในที่สงัดเพื่อถ่ายถอน
สร้างกำลังแห่งจิตไม่แคลนคลอน
เพียรชนะนิวรณ์แห่งชีวี

แสงพระธรรมส่องงามยามมาฆะ
บริษัทแห่งพุทธะล้วนสุขศรี
สืบหลักการนานมานับพันปี
จวบคาบนี้อีกหนมงคลกาล

ขอบูชาพระศาสดาด้วยปฏิบัติ
น้อมมนัสบูชาธรรมด้วยสืบสาน
หมู่พระสงฆ์บูชาด้วยสักการ
ภาวนาศีลทานบูชาไตร

อีกเป็นวันสำคัญของประเทศ
กาลพิเศษ "กตัญญู" แห่งสมัย
กราบระลึกพระคุณผู้ใกล้ไกล
ขอนบน้อมกุศลมัยเทิดบูชา


...มาฆบูชา... นับเป็นวันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา

พี่ดอกแก้วจึงขอมอบความรักและความปรารถนาดีมายังน้องๆ ทุกคนในบ้านหลังนี้ด้วยความจริงใจค่ะ

ขอให้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีความปลอดภัย
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----