27 พฤศจิกายน 2555 15:58 น.

บุณย์กระทง

พี่ดอกแก้ว

ณ ภพแห่งเบญจธรรมนำชีวิต 
ขอน้อมจิตระลึกคุณพระชินสีห์ 
ปุถุชนคนบาปอาบโลกีย์ 
ประคองหัตถ์อัญชุลีพระศาสดา 

ณ คืนเพ็ญโอภาสมาสสิบสอง 
สายธารนองน้ำปริ่มริมฝั่งฝา 
ขออัญเชิญบุณย์กระทงสู่คงคา 
กราบบังคมพระพุทธาระลึกคุณ 

ด้วยบทธรรมนำทางสร้างชีวิต 
ให้รักถูกละผิดเกื้อกูลหนุน 
มีเส้นทางสายธรรมสร้างสมบุญ 
ให้เคยคุ้นละกิเลสเหตุภพมาร 

จึงบรรจงบรรจุเจตนา 
จากกุศลบุญญามหาศาล 
ใส่กระทงเชิญลงสู่พื้นธาร 
บูชาพระศาสดาจารย์ในคืนเพ็ญ 

อธิษฐานตั้งจิตและสัจจะ 
มุ่งเพียรละบาปธรรมนำทุกข์เข็ญ 
และเพียรสร้างปัญญาพาร่มเย็น 
ละอัตตาให้เบาเช่นบุณย์กระทง 

อีกน้อมจิตระลึกตรึกตรองค่า 
สายธาราที่เลี้ยงหล่อบ่อสระสรง 
ให้ประโยชน์ตั้งแต่เกิดจวบปลิดปลง 
ขอน้อมเจตน์จำนงระลึกคุณ 

น้อมบูชาเทวารักษาน้ำ 
อำนวยความปรับเปลี่ยนธาตุเวียนหมุน 
ขอขมาหากเกินก้ำล้ำล่วงคุณ 
โปรดเมตตาอุดหนุนชนชาวไทย 

ขอส่งความปรารถนาดีที่กลางจิต 
มายังมิตรมนุษย์ภพเพื่อนอาศัย 
ทั้งไทยเทศมีบุญเขตป้องกันภัย 
ขอทุกชีพสบโชคชัยทั่วกันเทอญ. 
 				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----