29 พฤษภาคม 2555 07:30 น.

พุทธชยันตี

พี่ดอกแก้ว

เพ็ญวิสาขมาสประกาศศักดิ์ 
พสุธาหนาหนักสะเทือนไหว 
คราประสูติพระโพธิสัตว์ผู้เกรียงไกร 
มหาบุรุษที่นำชัยสู่จักรวาล 

เพ็ญวิสาขมาสประกาศก้อง 
พสุธากระหึ่มซ้องเสียงประสาน 
มหาบุรุษมีชัยกิเลสมาร 
ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในราตรี 

เพ็ญวิสาขมาสประกาศกาล 
พระพุทธเจ้าปรินิพพานพ้นวิถี 
พสุธาหวั่นไหวในทันที 
ทรงดับขันธ์อันเสื่อมนี้ด้วยพุทธชัย 

เพ็ญวิสาขมาสวาดเวียนวรรษ 
ทรงยืนหยัดเผยแผ่เพื่อแก้ไข 
ให้ปุถุชนพ้นมารกิเลสภัย 
บรรลุธรรมนำชัยสู่ชีพชนม์ 

สี่สิบห้าพรรษาทรงพาขันธ์ 
ประกอบพุทธกิจอันมุ่งรื้อขน 
สัตว์ผู้ยากให้พ้นห้วงวังวน 
มีหลักธรรมนำตนพบนิพพาน 

อีกสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าปี 
ห้วงเวลาที่ไม่มีพระสุรเสียงขาน 
แต่พระธรรมของพระองค์ยังกังวาน 
ก้องสะท้านโสตผู้ใฝ่ในธรรมมา 

เพ็ญวิสาขมาสประกาศชัย 
สองพันหกร้อยปีในห้วงวรรษา 
พระพุทธองค์ทรงเป็นเอกศาสดา 
ทรงมอบธรรมล้ำค่าชนะมาร 

ขอกราบก้มบังคมถวายกุศล 
ที่ฝึกตนละกิเลสอย่างกล้าหาญ 
น้อมถวายพระบรมศาสดาจารย์ 
เป็นสักขีในกาลพุทธชยันตี 				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพี่ดอกแก้ว
Lovings  พี่ดอกแก้ว เลิฟ 0 คน
สบายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะที่ยังไม่ลืมกัน
คิดถึงพี่ดอกแก้วจัง สบายดีมัยคะ ------namsai----