30 พฤศจิกายน 2544 23:02 น.

พบรัก

ภพ

ใจดวงหนึ่งที่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยว
อยู่ดวงเดียวต่อสู้แรงลมหนาว
เคยว้าเหว่ในทางที่ยืดยาว
เคยเหน็บหนาวเพราะไม่เคยมีใคร
   แต่ยามนี้มีเธอให้ไออุ่น
เหมือนอรุณทอแสงสวยไสว
เดินเคียงข้างใจดวงน้อยทุกก้าวไป
คอยปลอบใจจากเรื่องร้ายที่เคยมี
   หมื่นแสนล้านคำใดมิอาจเปรียบ
มิอาจเทียบความสุขใจฉันตอนนี้
คำหวานอื่นหมืนพันเท่าที่มี
ไม่อาจเทียบฤดีที่ตอนนี้มีแต่เธอ...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
  ภพ
ไม่มีข้อความส่งถึงภพ