22 ธันวาคม 2544 18:28 น.

ความใน

ภพ

ยิ่งรักยิ่งห่วงใย    นานเท่าใดยังเท่าเดิม
ไม่ลดแต่เพิ่มเติม   และจะเพิ่มต่อต่อไป
 รักล้นหมดใจนี้    เพิ่มทวีถึงแดนไกล
หมดนี้คือความใน   ที่หัวใจอยากบอกเธอ				
21 ธันวาคม 2544 18:43 น.

รักไร้เหตุผล

ภพ

ไม่รู้ใจเหตุใดใยจึงรัก
รู้แต่อยากปกปักและรักษา
อยากใกล้ชิดไม่ห่างไกลสายตา
ทั้งที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

ถามใจไปถามใจมาคำตอบเดิม
ถามซ้ำเติมอย่างนี้ไม่ถึงไหน
คำตอบยังวนเวียนอยู่ในใจ
คือไม่รู้ทำไมถึงชอบเธอ...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
  ภพ
ไม่มีข้อความส่งถึงภพ