23 กันยายน 2544 08:05 น.

เงาฟ้าในทะเล

ภพ

เปรียบใจฉันเหมือนดั่งดุจทะเล
เปรียบเธอดังหมู่เมฆาฟ้าใส
ที่วันวันเธอได้แต่ลอยไป
แต่ฉันไซร้อยู่นิ่งอิงแอบลม
  ฟ้าไม่เคยเห็นทะเลในสายตา
เพราะคิดว่าทะเลต่ำมิสาสม
ใครจะรู้หากท่าได้เชยชม
ท่านจะรู้ทะเลตรมถึงนภา
   ไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูดีดี
ว่าในที่ทะเลนั้นมีฟ้า
ทั้งกลางวันกลางคืนทุกเวลา
จะรู้ว่าในฟ้ามีทะเล.....				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
  ภพ
ไม่มีข้อความส่งถึงภพ