28 มกราคม 2545 20:38 น.

เธอคือ...คนสำคัญ

ภพ

เพราะเธอคือคนสำคัญ
ที่ฉันไม่อยากสูญเสีย
แม้เหน็ดเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย
แค่ขอไม่เสียเธอไป

เพราะเธอคือคนสำคัญ
ที่หมดใจฉันมอบให้
ทุ่มเทหมดแล้วหมดใจ
ทุ่มไปไม่หวังตอบแทน

เพราะเธอคือคนสำคัญ
ที่ฉันรู้สึกหวงแหน
ไม่อาจมีใครเทียบแทน
คนที่ฉันแสนห่วงใย

เพราะเธอคือคนสำคัญ
ที่ฉันอยากอยู่ชิดใกล้
ปกป้องจากเรื่องใดๆ
ด้วยใจรักไร้เจือปน

เพราะเธอคือคนสำคัญ
ที่ฉันไม่คิดสับสน
เปลี่ยนใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนคน
ให้เธอต้องทนช้ำใจ

เพราะเธอคือคนสำคัญ
ให้ฉันขออย่างได้ไหม
หากเธอเจ็บปวดเรื่องใด
ได้ไหมขอฉันแบ่งเบา

เพราะยามเห็นเธอเจ็บปวด
ฉันเจ็บยิ่งยวดโศกเศร้า
ขอเธอได้ไหมเห็นเรา
ยามเศร้าเธอโปรดระบาย				
25 มกราคม 2545 21:21 น.

จะไม่ลืมเธอ

ภพ

จะไกลสักเพียงใด
ขอเพียงใจส่งถึงกัน
หนึ่งรักหนึ่งผูกพัน
ไม่มีวันคิดลืมเลือน
จะจดจำเธอไว้
ภายในใจเปรียบเสมือน
ส่วนหนึ่งที่ติเตือน
ว่าไม่เลือนเธอจากใจ...				
2 มกราคม 2545 21:50 น.

คิดถึงเธอ

ภพ

คิดถึงเธออยู่ทุกนาที  
แม้วันเดือนปีหนาวร้อนฝน
ตั้งจิตอธิฏฐานมงคล
ขอรักจากตนส่งถึงเธอ

เธอเหงาจับจิตใจฉันปลอบ
พร้อมมอบไออุ่นแนบเสมอ
เทวาอารักษ์ช่วยดลเธอ
พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
  ภพ
ไม่มีข้อความส่งถึงภพ