4 สิงหาคม 2545 21:05 น.

แม้ต้องจากกัน

ภพ

นั่งคิดถึงวันเวลาต้องจากกัน 
คงเป็นวันที่แสนจะเศร้าหมอง
พอครุ่นคิดจิตหวั่นน้ำตานอง
ให้หวนนึกยามเราสองครองรักกัน
     ไม่รู้ว่าจะได้พูดอีกไหม
คำปลอบใจคำว่ารักทั้งเธอฉัน
จะมีไหมความรู้สึกที่ผูกพันธ์
เท่าวันนั้นวันที่ฉันยังมีเธอ
     แต่หากเราสองคนต้องจากกัน
เธอจะอยู่ในความฝันฉันเสมอ
ทุกย่างก้าวทุกนาทีจะมีเธอ
นึกเสมอไม่ว่าทำอะไร
     แม้มันเป็นนาทีที่สุดท้าย
แม้จะม่าย(ไม่)มีวันพบกันใหม่
ขอให้คำว่ารักนี้แทนหัวใจ
ไม่ว่านานแค่ไหนจะจดจำเธอไว้ไม่ลืมเลือน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภพ
Lovings  ภพ เลิฟ 0 คน
  ภพ
ไม่มีข้อความส่งถึงภพ