25 มิถุนายน 2553 11:53 น.

รำลึกครูกลอนสุนทรภู่

ภัคพล

เรียงร้อยคำถ้อยวจีกวีศิลป์
ทั่วแผ่นดินเทิดครูกลอนสุนทรภู่
ยี่สิบหกมิถุนามาเชิดชู
บรมครูนักกลอนอักษรไทย

ทุกบทกลอนสอนสั่งยังคำขาน
บนผลงานกวีที่ยิ่งใหญ่
งานนิราศบทภาษิตจรรโลงใจ
นิทานได้เพลิดเพลินใจในชีวี

เป็นเอกอรรถ เป็นจินตะ กวีภู่
สร้างสรรค์สู่บทกลอนไว้ในทุกที่
ทั้งเห่กล่อมขับเสภาพระอภัยมณี
ประจักษ์มีให้เห็นเป็นตำรา

เป็นปฎิภาณกวีแก้วอันแพร้วเพริศ
คิดล้ำเลิศเกื้อหนุนมีคุณค่า
บทไพเราะ เหยาะยิ้ม ปริ่มน้ำตา
ด้วยปัญญาที่ว่องไวในอารมณ์

แม้นท่านสิ้นม้วยมรณ์กลอนไม่สิ้น
รสหลั่งรินบทกวีที่เหมาะสม
มรดกตกทอดยอดนิยม
ทุกคำคมเผยแผ่กว้างสร้างค่าคน

ด้วยร้อยรสบทกวีที่เลิศล้ำ
ด้วยถ้อยคำล้ำเลิศประเสริฐผล
เรานักกลอนน้อมรำลึกด้วยกมล
ทั่วแห่งหนบูชาเอกกวี.				
21 มิถุนายน 2553 23:34 น.

ท่องโลกกับอินเทอร์เน็ต

ภัคพล

การสื่อสารผ่านเครื่องมือสื่อความคิด
ปรุงประดิษฐ์สร้างความสุขในยุคใหม่
อินเทอร์เน็ตเสริมสร้างนำทางไกล
ทั่วโลกใช้ค้นคว้าหาข้อมูล

พัฒนาความรู้สู่สร้างสรรค์
ง่ายเร็วพลันอินเทอร์เน็ตช่วยเกื้อหนุน
ทั้งการเรียนการงานการเกื้อกูล
ช่วยเพิ่มพูนวิชาค่าความดี

เกิดประโยชน์หากเราใช้ในทางถูก
เกิดความทุกข์หากเราใช้ไม่ตรงที่
เกิดประโยชน์เชื่อมโลกกว้างสร้างไมตรี
ประโยชน์มีก้าวล้ำนำโลกา

อินเทอร์เน็ตเครื่องมือการสื่อสาร
เหมือนมียานพาหนะท่องทั่วหล้า
ใช้ให้ถูกทุกข์ไม่เกิดเลิศชีวา
ให้คุณค่าให้ความสุขยุคไอที				
17 มิถุนายน 2553 22:55 น.

"บรมครูกลอน สุนทรภู่"

ภัคพล

ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง
น้อมคำนึงพร้อมใจภักดิ์เรียงอักษร
เราชูเชิดเทิดถ้อยร้อยกรองกลอน
เป็นบวรล้ำค่าเอกกวี

เป็นเอกอรรถจินตะกวีภู่
สร้างสรรค์สู่บทกลอนไว้ในทุกที่
ทั้งเห่กล่อมขับเสภาพระอภัยมณี
ประจักษ์มีให้เห็นเป็นวิชา

พวงพยอมบุปผาว่างามงด
ไม่ปรากฎเท่าคุณค่าแห่งภาษา
แม้นน้ำผึ้งหวานกว่าโภชนา
ไม่เท่ารสอักษราน่าชื่นชม

สุนทรภู่บรรจงประสงค์สร้าง
เป็นแนวทางกวีที่เหมาะสม
ด้วยปัญญาว่องไวในอารมณ์
คิดคำคมฝากไว้ในบทกลอน

ทั้งภาษิต นิทาน งานนิราศ
คติปราชญ์แทรกไว้ได้สั่งสอน
หลายเรื่องราวที่ชีวิตได้จากจร
ลิขิตถ้อยสุนทรอาวรณ์ใจ	
			
พนมน้อมรำลึกคุณสุนทรภู่
น้อมเชิดชูเอกกวีที่ยิ่งใหญ่
แม้นวิญญาสถิตอยู่ ที่แห่งใด
เทิดนามไว้สุนทรภู่ครูกวี				
10 มิถุนายน 2553 22:31 น.

พระคุณครูเปี่ยมล้น ศิษย์ทุกคนน้อมบูชา

ภัคพล

ขอนบหัตถ์มนัสน้อมพยอมสร้อย
ประดิษฐ์ร้อยศุภลักษณ์แห่งอักษร
เทิดพระคุณหนุนชีวาเอื้ออาทร
คำสั่งสอนตรึกไว้ในหทัย

พระคุณครูผู้รังสรรค์ปัญญาแจ้ง
พระคุณครูผู้แสดงชี้แจงให้
พระคุณครูผู้นำล้ำเกินใคร
พระคุณครูผู้มอบไว้ในวิชา

ศิษย์มีครูรู้วิชาว่าถูกผิด
ครูมีศิษย์รู้แน่แก้ปัญหา
ศิษย์และครูรู้ถึงซึ่งปัญญา
ทั่วพาราร่มเย็นเป็นไพบูลย์

คำสอนครูจำอยู่จิตศิษย์ทุกอย่าง
เป็นแนวทางนำใช้ไม่สิ้นสูญ
ครูสอนศิษย์คิดดีมีพระคุณ
ไม่ว้าวุ่นศิษย์มัวหมองต้องล่มจม

ดุจครูเป็นเช่นจันทราจ้าเฉิดฉันท์
ดุจครูเป็นเช่นเทวัญอันเหมาะสม
ดุจครูเป็นเช่นมารดามาประพรม
ดุจครูเป็นแม่พิมพ์คมสั่งสอนชน
                     
ทั่วสังคมภิรมย์รื่นชื่นหรรษา
เพราะวิชาพระคุณครูสัมฤทธิ์ผล
ครูประสาทวิชามาบรรดล
ศิษย์ทุกคนน้อมวันทาบูชาครู.				
2 มิถุนายน 2553 09:21 น.

รับน้อง

ภัคพล

มิตรภาพ เชื่อมสายใย ในความรัก
ผูกสมัคร พี่น้อง ปรองดองมั่น
พี่รับน้อง กิจกรรม ที่สำคัญ
ความผูกพัน น้องพี่ มีสุขใจ

น้องรักครู น้องรักเพื่อน น้องรักพี่ 
น้องสามัคคี น้องรู้รัก น้องรู้ให้
น้องเคารพ ผู้อาวุโส มีวินัย
น้องแก้ไข ปัญหาเป็น ด้วยปัญญา

เสียงดนตรี บรรเลง เพลงสนุก
ปลดเปลื้องทุกข์ ร่วมกัน สุขหรรษา
ร้อง รำ เต้น มอบความสุข ตลอดมา
เติมแต่งหน้า ด้วยสีสัน น่ากลัวเกรง

ช่วงวัยใส วัยเรียน เพียรศึกษา
กาลเวลา เดินไป เหมือนรีบเร่ง
วันนี้เรา เป็นน้อง ที่ครื้นเครง
วันหน้าเอง เป็นรุ่นพี่ นำกิจกกรม

สนุกสนาน รับน้องใหม่ ใจสุขสันต์
ใจรวมกัน เป็นหนึ่ง ซึ่งเลิศล้ำ
สถาบัน เป็นศักดิ์ศรี เป็นชั้นนำ
จะจดจำ ในจิต ชีวิตเรา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภัคพล