24 มิถุนายน 2555 18:23 น.

ดอยสุเทพ...พุทธศาสน์ พุทธศิลป์ ถิ่นล้านนา

ภัคพล

งามเรืองรองผ่องประภัสร์รัศมี
คงคู่เมืองนพบุรีศรีเชียงใหม่
ดังเทพสรรค์สวรรค์เสกเอกอำไพ
ประดับไว้สูงตระหง่านม่านคีรี

ดอยสุเทพ...ฉายเด่นเป็นมิ่งขวัญ
ชนยึดมั่นศูนย์รวมใจในศักดิ์ศรี
ศิลป์แห่งศาสน์ประกาศก้องท้องธานี
ประชาชีประณตน้อมพร้อมสักการ

องค์กือนาจอมกษัตริย์ขัตติเยศร์
อัญเชิญธาตุสู่เสด็จประดิษฐาน
ช้างมงคลทำประทักษิณาทาน
เมืองวิมานยอดดอยสุเทพา

พุทธศาสน์...วิลาสล้ำน้ำธรรมสอน
สืบบวรพระมุนินศีลสง่า
พุทธศิลป์...ถิ่นแคว้นแดนล้านนา
ยังคงมั่นแห่งศรัทธาสาธุชน

"ศรีวิชัย" องค์สังฆาครูบาเจ้า
นำผองเหล่าปวงประชาสร้างถนน
ด้วยร่วมรักสมัครสมานบันดาลดล
สำเร็จผลสู่หลักชัยในเส้นทาง

แม้นเวลาจะผันผ่านนานเเค่ไหน
เมืองเชียงใหม่ยังดำรงคงสืบสร้าง
ดอยสุเทพ...งามวิไลไม่จืดจาง					
ส่องสว่างตั้งอยู่คู่เวียงพิงค์.


ภาพจาก- google.com				
5 มิถุนายน 2555 23:56 น.

"เพชรแท้"

ภัคพล

"เพชร"..อยู่ไหนก็คือเพชร
วาวเม็ด..เรืองรองงามผ่องใส
แม้นจะได้..จากแหล่งหนแห่งใด
เจิดจรัส..ฉายวิไลให้ชื่นชม

"เพชร"..จะเพิ่มด้วยคุณค่า
ใช้ไฟกล้า..เจียรไนได้งามสม
ใช้ช่างเก่ง..เสกสรรค์ความนิยม
เพื่อสังคม..ประจักษ์ค่าใคร่มายล

... "เพชร"..คงแกร่งแต่ไร้ค่า
หยิ่งว่าข้า..คือเพชรสำเร็จผล
เจียรไน..ไฟเเรงร้อนยากเกินทน
จะหาค่า..มาบันดลคงไม่มี.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภัคพล
Lovings  ภัคพล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภัคพล