19 พฤศจิกายน 2550 10:14 น.

M y S t A r L e T

มะปรางจี๊ด


        สิ่งที่เราค้นหาบัดนี้อยู่ไหน
คนจริงใจไฉนจึงไม่มาหา
กามเทพสุดหล่อได้โปรดส่งมา
จงเมตตาส่งคนจริงใจมาที
ฟ้าสีสวยน้ำแสนใสเช้าวันหนึ่ง
วันนี้ซึ่งฉันเจอเธอใจสุขศรี
อยู่ในค่ายกลุ่มเดียวกันสามัคคี
เราน้องพี่นั่งใกล้ชิดชั่งสุขใจ
ได้พูดคุยได้รู้จักดีหนักหนา
ได้มองตาบริสุทธิ์และสดใส
เธอชอบฉันฉันชอบเธอเราต้องใจ
สองคนไซร้ต่างรู้สึกถูกชะตา
วันรุ่งขึ้นฉันแสนเศร้าต้องลาจาก
ต้องพลัดพรากไปแสนไกลคำนึงหา
จังหวัดแพร่ที่เธอนั้นจากมา
แน่หนักหนาวันนี้เธอต้องกลับไป
แต่และแล้วพรหมลิขิตแห่งสวรรค์
ช่วยดลพลันฉันและเธอยังสุขใส
ด้วยความรักที่เรามีอยู่ในใจ
ช่วยดลให้เราสองคนยังคู่กัน				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางจี๊ด