15 มกราคม 2551 09:51 น.

ยาวิเศษ. . . โอมเพี้ยง!!!!!!!!

มะปรางจี๊ด


แม้ตอนนี้เธออาจไม่ได้อยู่ใกล้	
แม้ตอนนี้ในใจเธอจะเปลี่ยนผัน
แม้ตอนนี้เธออาจไม่รักกัน		
แต่รู้ไว้ว่าฉันยังคงรักเธอ
ทุกช่วงลมหายใจที่เข้าออก	
ใจยังบอกตอกย้ำอยู่เสมอ
แม้กายป่วยใจเศร้ายังพร่ำเพ้อ	
หาแต่เธอยาวิเศษประจำกาย
				
7 มกราคม 2551 16:21 น.

H A P P Y N E W Y E A R F O R U

มะปรางจี๊ด


ขอ...สิ่งร้ายทั้งหลายจงกลายกลับ
ร้อย...เรื่องลับจงจางหายดั่งธารใส
ใจ...ที่เศร้าหม่นหมองจงหมดไป
เป็น...สุขใจหมดทุกข์ไข้ตลอดกาล
ของ...สิ่งใดปรารถนาและอยากได้
ขวัญ...ไขว่ให้แม้อาจมากมหาศาล
วัน...ดีๆเก็บไว้เป็นประสบการณ์
ปี...พ้นผ่านแล้วเลยไปไม่หวนมา
ใหม่...หลายสิ่งสองพันแปด พ.ศ. นี้
มอบ...เป็นตราตรึงที่ใจแน่หนักหนา
แด่...คนดีที่ฉันรักดั่งชีวา
เธอ...เปรียบเหมือนดวงดาราในหัวใจ
	
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางจี๊ด