24 พฤศจิกายน 2551 19:08 น.

คิด ถึง เธอ ที่ รัก สุด ดวง ใจ

มะปรางจี๊ด

คิด. . .ถึงเธอด้วยใจที่คอยห่วงหา
ถึง. . .เธอที่ตรึงจิตราอยู่หนไหน
เธอ. . .ที่รักคือชีวาอยู่แห่งใด
ที่. . .รักสุดห้วงห้องฉันคือเธอ

รัก. . .สุดดวงเยาวมาลย์แน่ยิ่งนัก
สุด. . .ดวงใจแสนแน่นหนักอยู่เสมอ
ดวง. . .ใจฉันดวงนี้มอบให้เธอ
ใจ. . .พร่ำเพ้อคิดถึงเธอสุดชีวิน				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางจี๊ด