10 เมษายน 2551 16:35 น.

เพื่อรัก

มะปรางจี๊ด

เราทุกคนมีหัวใจไว้เพื่อรัก
เป็นที่พักอิงซบไหล่ยามโหยหา
เอื้ออาทรกันและกันด้วยชีวา
ร่วมรักษาไว้ซึ่งรักตลอดกาล				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางจี๊ด