10 ตุลาคม 2552 09:38 น.

มันเป็นไปไม่ได้.....น่าเศร้า

มะปรางจี๊ด


ก้าวย่างแรกที่ก้าวสู่ที่แห่งนี้
เหล่าผองพี่ต่างต้อนรับหน้าสดใส
ดูแลน้องเป็นห่วงน้องอย่างจริงใจ
จะคนไหนพวกเราคือพี่น้องกัน

น้องปลื้มพี่พี่ปลื้มน้องหลากหลายคู่
ทั้งรู้อยู่ว่าพี่ก็มีคู่ขวัญ
พี่มีแฟนที่รักกันทุกคืนวัน
ส่วนน้องนั้นคงทำได้แค่ตัดใจ

จงแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์เป็นพี่น้อง
ให้ถูกต้องตามที่ควรทำได้ไหม
รักแบบพี่รักแบบน้องจากห้วงใจ
ตลอดไปความสัมพันธ์ไม่ลางเลือน

คอยดูแลคอยเป็นห่วงอยู่ไม่ห่าง
ไม่จืดจางมิตรภาพเปรียบเสมือน
เป็นญาติมิตรคนสนิทไม่แชเชือน
เหมือนดาวเดือนที่คงอยู่คู่นิรันดร์
				
4 ตุลาคม 2552 16:34 น.

เพียงผู้เดียว

มะปรางจี๊ด

เธอจะเป็นเทพบุตรในใจใครฉันไม่ว่า	
จะเป็นเทวดาในใจใครฉันไม่หวั่น
เธอจะเป็นสุดที่รักในใจใครไม่สำคัญ		
แค่มีฉันเพียงผู้เดียวก็เพียงพอ
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางจี๊ด