11 มิถุนายน 2553 20:44 น.

เผลอรักหมดใจ

มะปรางจี๊ด

ใจนี้มีให้เธอ
ไม่เคยเผลอเอาไปให้ใคร
รักนี้ที่อยู่ในใจ		
เธอรู้ไหมให้เธอคนเดียว
				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมะปรางจี๊ด
Lovings  มะปรางจี๊ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมะปรางจี๊ด