30 มีนาคม 2551 12:13 น.

ฤ ต้อง รอ

มายามนตรา

เธอก็แค่ความฝันของวันพรุ่ง
โลกสีรุ้ง ฤา จะกลับระยับสี
เมฆมืดมิดปิดฝันแห่งเสรี
ณ  ที่นี้มีฉัน...ฝันเดียวดาย
จะมีใครปลอบขวัญในวันนี้
ให้ใจที่เสียขวัญ..ฝันสลาย
เป็นใจที่มีขวัญมั่นใจกาย
ฉากสุดท้ายไร้เธอ....เลิกเพ้อแล้ว				
25 มีนาคม 2551 02:14 น.

กัลยาณมิตร

มายามนตรา

คนอาศัยไตรรัตน์พัฒนาจิต
เป็นเข็มทิศนำทางสว่างไสว
วัดใกล้คนคนใกล้วัดต่างวัดใจ
คนต่างวัยไม่ต่างกันวัดด้วยธรรม
มาสานต่อเวทีวิถีพุทธ
กัลยาณมิตรดุจผู้อุปถัมภ์
ชี้นำด้วยกุศลพ้นบ่วงกรรม
อยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงมุ่งทางบุญ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมายามนตรา
Lovings  มายามนตรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมายามนตรา
Lovings  มายามนตรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมายามนตรา
Lovings  มายามนตรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมายามนตรา