19 กรกฎาคม 2551 21:20 น.

---- ปลอบ -----

มายามนตรา

ผมยังยาวถึงหลังดังก่อนนี้

ขาดมือที่ถักเปียเคลียหลังไหล่

เวลาหนาว...เหงานัก....อยากกอดใคร

ก็เหมือนไกลเกินคว้ามาครอบครอง

แหงนมองดาวพราวฟ้าคราดึกดื่น

ยิ่งสะอื้นท้อใจให้ทอดถอน

ยามฝนพรำฉ่ำใจให้อาวรณ์

มอบคำกลอน..ปลอบขวัญ..ฉัน..หรือ..เธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมายามนตรา
Lovings  มายามนตรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมายามนตรา
Lovings  มายามนตรา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟมายามนตรา
Lovings  มายามนตรา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงมายามนตรา