28 พฤศจิกายน 2548 12:39 น.

ค้นหา

ม้าลาย

เมื่อค้นพบใครบางคนที่ค้นหา
อ่านความลับในสายตาเห็นกว่าเห็น
คำเดียวออกจากปากเคยยากเย็น
จึงกล่าวซ้ำซ้ำเป็นร้อยร้อยครั้ง

ใต้รอยยิ้มแผลเจ็บเคยเก็บไว้
ผูกหัวใจตรึงล่ามกับความหลัง
ซุกซ่อนตัวตนไว้ใต้ภวังค์
ไม่รับรู้รับฟังเสียงใจใคร

คนบางคนมีค่าเพื่อหาพบ
เพื่อช่วยลบความทรงจำเคยร่ำไห้
จากล้มลุกคลุกคลานจนผ่านไป
เติมดวงไฟพริบแพรวเต็มแววตา

ค้นโลกมืดกระทั่งเห็นทางสว่าง
เป็นรูปร่างใครบางคนที่ค้นหา
ฉันพบแล้วจึงย้ำคำนั้นมา
มันมีค่าเท่าไรฤๅไม่รู้				
18 พฤศจิกายน 2548 14:15 น.

ฉันทารัก

ม้าลาย

ฉันทารักผูกเค้า.................ก่อโครง
เสมือนหลักแน่นสนิทโยง....ยึดไว้
ผืนผ้าผูกเสากระโดง...........ดึงปะทะ ลมแล
หวังผ่านพายุได้.................รอดด้วยหลักเดียว

ฉันทารักถักร้อย.................เรียงคำ
โคลงกลับมองมืดดำ............ชั่วช้า
ไร้ทองปิดเปลวนำ...............ทางสว่าง
สิ้นทรัพย์ฤๅอาจอ้า..............โอษฐ์อ้างคำไหน

ฉันทารักทั่วทั้ง...................จักรวาล
ฟ้าจรดดินจวบกาล..............จบสิ้น
ชั่วฟ้าชั่วดินนาน.................เนาเนิ่น
คำพร่ำผ่านลมลิ้น................พูดให้ใครฟัง

ฉันทารักสลักไว้.................เรื่องราว
ภาพผ่านอักษรพราว............พจน์สร้าง
ฟังแล้วมิรู้หนาว-.................ร้อนนิ่ง ไฉนนอ
มองอ่านคำเอ่ยอ้าง..............ห่อนรู้แลเห็น


ฉันทารักแตะแก้ม...............นวลใส
ซับหยดน้ำนองนัยน์............สลดเศร้า
ซึมซาบสู่กลางใจ...............จางโศก เธอนา
ไร้ค่าคงฝันเฝ้า...................กี่ครั้งกี่หน

ฉันทารักรอบล้อม...............ตัวตน
ใจกลับยังเวียนวน...............วุ่นว้า
ขีดเขียนมิเห็นหน................ทางออก
สัมผัสใจไขว่คว้า................ใช่เอื้อมมือถึง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงม้าลาย