31 ธันวาคม 2548 12:12 น.

สวัสดีปีหมา

ม้าลาย

ส่ง...ความสุขเปิดไว้...........ไม่ปิด
ท้าย..ฝากมากมายมิตร.......พี่น้อง
ปี....หมาร่วมแรงจิต...........จอต่อ จอแล
ระกา..เก่าแล้วว่าต้อง..........ผ่านให้ผ่านไป

ส่งความสุขเปิดไว้ไม่ปิดท้าย
ฝากมากมายมิตรพี่น้องปีหมา
ร่วมแรงจิตจอต่อจอแลระกา
เก่าแล้วว่าต้องผ่านให้ผ่านไป

จากจอหนึ่งจอไหนในปีนี้
โลกยังมีสีชมพูเดิ้ลอยู่ไหม
ทิ้งภาระกายกรรมนำเหนื่อยใจ
ของขวัญหลังอานมอไซค์เต็มไปเลย

ให้ปีหมาจุดความคิดมีสิทธิ์หวัง
ฟังหูไว้หูตั้งใจเปิดเผย
ทั้งฉันเทอร์เรียกกันวุ่นคนคุ้นเคย
ชงเหล้าบางแก้วเสยชนแก้วกัน

จะเป็นหัวหรือหางดาบสร้างไว้
ลับคมให้ก่อนปักกิ่งสักฝัน
เป็นไม้ใหญ่ชะชิสุริยัน
เผาเท่าไรก็ไม่หวั่นเนอะพวกเรา				
12 ธันวาคม 2548 18:43 น.

เช้า

ม้าลาย

ขอบฟ้าเรืองรับขวัญตะวันรุ่ง
แดดส่องมุ้งลมพัดสะบัดไหว
ทอริ้วคลื่นทองคำเหลืองรำไร
อาบประทับดวงใจอุ่นนัยน์ตา

นกกระจิบกระจอกจ้อล้อเสียงแจ้ว
น้ำค้างแก้วเม็ดใสเกาะใบหญ้า
ลมอ่อนโลมไม้ไหวแกว่งไปมา
บรรเลงเพลงเบิกฟ้าเปิดตาวัน

คำกระซิบเพียงแผ่วคงแว่วซึ้ง
พ้นคืนหนึ่งผ่านข้ามขอบความฝัน
คลอลำนำรักเรียงเคียงคู่กัน
ในอ้อมจันทร์อ้อมดาวพราวดวงใจ

แดดเช้าเรืองฉาบฟ้ามาเรื่อยแล้ว
สัมผัสแผ่วคลำค้นคนหลับใหล
หลับตาพริ้มยิ้มย้อนซ่อนความนัย
ซ่อนความลับเรื่องใดเมื่อคืนนี้				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงม้าลาย