23 กุมภาพันธ์ 2548 11:46 น.

สายลม

ม้าลาย

พัดผ่านพรมโลกพร้อม.........ฤดูกาล
เสียงแผ่วสายลมหวาน.........แว่วสะท้อน
ทิ้งฝนท่วมชลธาร...............ชายทุ่ง
ไม้แตกยอดผลิซ้อน...........ซับน้ำยามวสันต์

ดุจทิพย์ชโลมไล่ร้อน.........คลายลง
ปัดเป่าราวประจง..............จูบไล้
โลกแล้งเอิบอิ่มสรง..........สนานสุข
หว่านเมล็ดพันธุ์พืชไว้....... ผลิก้านดอกผล

ลมเปลี่ยนทิศกลับย้อน.........ยามหนาว
แรงปลิดใบไม้กราว...............ร่วงพื้น
แล้งผ่านโลกทุกคราว...........คราพิสูจน์
รากหยั่งลึกย่อมฟื้น..............อีกครั้งหลังฝน

หายใจเข้าออกคล้าย...........ชีพคน
มีรับมีให้วน.......................สลับบ้าง
เกิดแก่เจ็บตายชนม์.............ชีพหนึ่ง
แทนที่เสื่อมสูญสร้าง..........วัฏไว้ให้เห็น				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงม้าลาย