3 มีนาคม 2548 00:13 น.

สัญญา

ม้าลาย

หลายคำบอกไว้ให้รับรู้
หลายคำฟังดูเหมือนไร้ค่า
หลายคำยึดมั่นดังสัญญา
หลายครั้งหลายคราคือแค่คำ

ร้อยพันผูกรักด้วยอักษร
ร้อยวันคืนวอนทุกเช้าค่ำ
ร้อยฝันล่วงไปมิได้ทำ
ร้อยช้ำร้อยสิ่งไม่จริงใจ

ลมปากพูดไว้แล้วหายลับ
พัดกลับหวนหันนั้นที่ไหน
สัญญาเช่นกันเมื่อผ่านไป
เหลือใครหลงคำถลำทาง

สัญญามัดใจใครไม่ได้
คำพูดแฝงนัยความหมายกว้าง
ตีความคลุมเครือเพื่ออำพราง
ยกเลิกล้มล้างเมื่ออำลา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงม้าลาย