20 มีนาคม 2549 12:51 น.

เหยียดหยาม

ม้าลาย

หัวเราะร่าสะใจใช่ไหมนั่น
มองเย้ยหยันเหยียดหยามสมน้ำหน้า
เธอไม่มีหัวใจในสายตา
จึงไม่เห็นคุณค่าของใครใคร

ความภักดีมีค่าแค่ฝ่าเท้า
ตามเทิดทูนต้องสูญเปล่าอีกเท่าไหน
ย่ำเหยียบย้ำซ้ำทั่วทั้งหัวใจ
เปรียบเช่นสัตว์รับใช้มิใช่คน

หลังรอยยิ้มคือแววตาความอาฆาต
หลังรู้เช่นเห็นชาติความฉ้อฉล
หลังหลอกหน้าไหว้พระสุดจะทน
หลังรู้กลหันหลังแยกทางกัน

ที่สุดแห่งนิยามของความชั่ว
แปลตรงตัวเธอเห็นว่าเป็นฉัน
มืดมนไร้หนทางเสียอย่างนั้น
จะมัวฝันหาสถานวิมานใด

ปากยิ้มถ่มน้ำลายรดใบหน้า
เหยียดหยามในแววตาเกินกว่าไข
เยิ้มจนหยดกรดหมายละลายใจ
อย่าหวังเลยจะกลับไปไม่มีวัน				
12 มีนาคม 2549 10:46 น.

หวานหัวใจ

ม้าลาย

๑ 
ชีวิตคือขดร้อย...........เกลียวธุลี 
สืบธาตุบรรพบุรุษมี......แบบไว้
กำเนิดจากสิ่งดี...........กำหนด 
ยังชีพเพียงเพื่อใช้.......ล่วงแล้วคืนดิน 

๒ 
หวานลิ้นวันเปิดแย้ม......เปลือกตา 
หวานรักอกมารดา.........อุ่นเต้า 
หวานมธุรสธารา...........แห่งโลก 
หวานแรกเบิกตาเจ้า......เบิ่งฟ้าดินหวาน 

๓ 
เพียงน้ำตาลแตะลิ้น......รับสาร 
ปากย่อมยิ้มยิ่งหวาน.....ดุจด้วย 
แรงขับเคลื่อนพลังงาน..ชีวิต 
ซ่อนลูกกวาดในถ้วย.....นับร้อยพันสี 

๔ 
มีหัวใจเพื่อแจ้ง.............ใจตน 
ดิ้นเรียกร้องดิ้นรน........ไขว่คว้า 
เวียนท้องอิ่มหิววน.........ทุกข์สุข 
เรียนกฎจนเติบกล้า.......กับรู้แบ่งปัน 

๕ 
วันเดือนเคลื่อนผ่านพ้น.....วัยเยาว์ 
สรรพรสสะสมเอา..............ออกใช้ 
รักหวานรสหวานเรา.........ร่วมเสพ 
รับส่งสัมผัสได้....................ลึกล้ำหลากหลาย 

๖ 
ใจกายกำหนดคล้อย.......ตามกัน 
กำหนัดสัตว์สืบพันธุ์........สุขสร้าง 
หลากรูปร่างสีสัน............ปรากฏ 
แต่งโลกงามอวดอ้าง.......ถูกต้องตามวิถี 

๗ 
มีรอยยิ้มแตะแต้ม...............ดวงตา 
เพียงพริบแย้มแววพา.........วาบพร้อย 
หัวใจสูบฉีดทา...................เลือดฝาด 
หวานหยดงามหยดย้อย........หยดน้ำผึ้งพระจันทร์ 

๘ 
วันชื่นยังนึกย้อน..............กลับไป 
คืนสุขคือสงบใจ.................จากนี้ 
ประสบการณ์ผ่านยุคสมัย..เจนจบ 
จากเด็กคนหนึ่งชี้.............เรียกร้องเอาขนม 


๙ 
อมยิ้มมองเหล่าล้วน.......ลูกหลาน 
ราวว่าย้อนวันวาน..........กลับได้ 
ดอกไม้เมื่อแย้มบาน.....ย่อมร่วง โรยแล 
ร่อนกลีบพราวตกใต้......พุ่มพร้อมผลิผล 


๑๐ 
จนวันจมทุกข์ด้วย..........ความชรา 
ประสาทเสื่อมสองตา.......ขุ่นต้อ 
ไร้สัมผัสรสครา..............ครองสติ 
นอนนิ่งทนเหนื่อยท้อ......ที่แท้สัจธรรม 

๑๑ 
มือสั่นกำช้อนตัก...........อาหาร 
ป้อนเฒ่ามิรู้หวาน.........แตะลิ้น 
ต่างคนตระหนักการ......พลัดพราก 
จนหมดลมจึ่งสิ้น............สุดสร้างเวรกรรม 

๑๒ 
หวานล้ำยามโลกแย้ม....ยิ้มมา 
วางแตะบนเปลือกตา.....หลับพริ้ม 
เคียงคู่ตราบจนวา-........ระสุด ท้ายฤๅ 
นึกสุขย่อมสุขลิ้ม.............รสน้ำตาหวาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟม้าลาย
Lovings  ม้าลาย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงม้าลาย