24 เมษายน 2551 17:17 น.

*-*...กลับมาหา..*-*

รมิตา รตี

ห่างคำกลอน ห่างสะออน อ้อนคำหวาน 
 ห่างไปไกล ใช่ไม่คิด จิตคำนึง
ถึงเพื่อนพ้อง พี่น้องจ๋า ข้ารำพึง  
 วันนี้จึ่ง ส่งสารน้อย  ดาหลา กลับมาเอย


ปล. ไม่ได้แต่ง นาน ชัก แย่ ค่ะ 

ห่างหายไป น้านนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นาน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรมิตา รตี
Lovings  รมิตา รตี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรมิตา รตี
Lovings  รมิตา รตี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรมิตา รตี
Lovings  รมิตา รตี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงรมิตา รตี