25 เมษายน 2548 15:55 น.

โฆษณาฮาครืนครืน

รักษ์รัก

เจ็บหัวใจใครหนอไม่รอถาม
เขียนกลอนกามงามหน้าท้าเวหน
วิปลาสพินาศนับสัปดน
พิลึกคนควรทัณฑ์ให้บรรลัย				
22 เมษายน 2548 12:16 น.

หนึ่งตะบองครองพิภพ

รักษ์รัก

เจ็บหัวใจใครหนอไม่รอถาม
เขียนกลอนกามงามหน้าท้าเวหน
วิปลาสพินาศนับสัปดน
พิลึกคนควรทัณฑ์ให้บรรลัย				
20 เมษายน 2548 22:04 น.

บานไม่รู้หอมฉใด จะตามตอมจอมใจฉนั้น

รักษ์รัก

เจ็บหัวใจใครหนอไม่รอถาม
เขียนกลอนกามงามหน้าท้าเวหน
วิปลาสพินาศนับสัปดน
พิลึกคนควรทัณฑ์ให้บรรลัย				
19 เมษายน 2548 17:14 น.

Circle & Triangle

รักษ์รัก

เจ็บหัวใจใครหนอไม่รอถาม
เขียนกลอนกามงามหน้าท้าเวหน
วิปลาสพินาศนับสัปดน
พิลึกคนควรทัณฑ์ให้บรรลัย				
17 เมษายน 2548 15:38 น.

ฤๅข้าโง่กว่าโคนิด ลำพังคิดกบาลบวม

รักษ์รัก

เจ็บหัวใจใครหนอไม่รอถาม
เขียนกลอนกามงามหน้าท้าเวหน
วิปลาสพินาศนับสัปดน
พิลึกคนควรทัณฑ์ให้บรรลัย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงรักษ์รัก