24 สิงหาคม 2548 16:14 น.

เตือนสั้นๆ

รักษ์รัก

..ระวังตัวไว้นิดอย่าคิดใกล้
เพราะห้ามใจลำบากอยากจะกอด
ระวังปากไว้ซะหาทางรอด
เจอจะทอดลิ้นรักลักลิ้นเธอ

..				
3 สิงหาคม 2548 09:40 น.

น้ำค้างค่ำ

รักษ์รัก

..
  แรมหกค่ำเดือนห้า      โคธาสัปตศก
ตะวันตกสิ้นแสง          นภาแดงระเรื่อ
ละไล้เนื้อนุ่นขาว         ละเล้าราวปุยฟ้า
ละเลาะลาทิวภู          พฤกษ์พบูบุหงัน
สรรพสีพรรณเผือดผาย     ไร้จันทร์ฉายแฉล้มวง
สงัดดงรัตติกาล          แก้วสะคราญภุมริน
ยังมิสิ้นกลิ่นสุคนธ์        มานโกมลนนทนันทน์
ฉมสุคันธ์รัญจวน         อบกระอวลอากาศ
ผึ้งนิราศรังรวง           สู่สร้อยสรวงพวงผกา
กระพือผ่านมาละวล       นิศาชลชวยข้าง
หนาวน้ำค้างทรวงใน       ซุกกลีบไซ้ซอกกาบ
กลีบขนาดแนบอก        กระซิกกกกลีบหวาน
กลีบกลั่นสารเกสร         เกื้อภมรกลัดกลีบ
กลีบสั่นกลีบสะท้าน        สะเทือนธารกลีบอ่อน
ละเลียดย้อยกลีบนอก      ตรงปลายดอกละไม
เป็นหยดใสหยาดแย้ม      แต่งแต้มสะเก็ดดาว
สะท้อนหาวราตรี          ชรมาลีเล่นฟ้า
แลหลั่งสู่พ่างหญ้า         เยี่ยมพื้นธรณิน ฯ

..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงรักษ์รัก