21 กุมภาพันธ์ 2549 20:00 น.

พู่กันไร้หมึก

รักษ์รัก

..
ชวนแก้วกาญจน์หวานใจมาทายเล่น
มิได้เป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่
อยากจะถามตามจริงคือสิ่งใด
ที่วาดไว้ทายดูให้รู้ที

ในมือพี่มีพู่กันไร้น้ำหมึก
แค่นึกคึกหัดวาดแม้ขาดสี
จะปิดตาทั้งสองของคนดี
มิให้เห็นภาพนี้ที่พี่ทำ

จรดลากจากสามนาฬิกา
ทวนเข็มมาเต็มกลมจนคมขำ
แล้วขีดขึ้นมั่นคงตรงเป็นลำ
ตวัดซ้ายขวาทำคลื่นทะเล

เยื้องขึ้นไปใส่วงบรรจงวาด
แล้วหมุนลาดเลี้ยวเล่นให้เส้นเฉ
ทำงุ้มโง้งโก่งมองเหมือนท้องเปล
แล้วหักเหเป๋ปัดตวัดรอย

มาเริ่มจากจุดใหม่ใกล้ใกล้ฐาน
ลากขนานเส้นตรงแต่น้อยน้อย
ขยักคั่นฟันปลาเป็นจงอย
โค้งค่อยค่อยย้อยลงแล้วตรงไป

จงลืมตามามองในมือนั้น
รอยพู่กันนิ้วชี้มีหมึกใส
พี่วาดวางต่างเสียงสำเนียงใจ
จงเก็บภาพนี้ไว้ในกำมือ

 ..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรักษ์รัก
Lovings  รักษ์รัก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงรักษ์รัก