10 สิงหาคม 2547 23:05 น.

เก็บฝัน

ร้อยฝัน

เคว้ง  เคว้ง  คว้าง คว้าง กลางฝัน
หวั่น  หวั่น  หวาด หวาด หวั่นไหว
คล้าย คล้าย คิด คิด ถึงใคร
ที่ไม่...เคย ..รู้ใจ....ได้เลย
       จึงเก็บเป็นเพียงความฝัน
เก็บไว้ในวันที่ผันผ่าน
เก็บไว้เป็นเพียงวันวาน
เก็บไว้ตามกาลเวลา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน