9 สิงหาคม 2549 17:18 น.

ดอกหญ้า

ร้อยฝัน

ยามสายลมหลงทางพัดผ่านมา
เหล่าดอกหญ้าข้างทางก็หวิวไหว
เมื่อหยาดฝนหล่นละอองมาต้องใบ
ก็แกว่งไกวลู่ตามยามฝนพรำ

ครามวลหมู่แมลงมาหยอกเย้า
ดอกหญ้าขี้เหงาก็ยอมถลำ
หลงระเริงฟ้อนส่ายเหมือนร่ายรำ
มิกลัวเจ็บกลัวช้ำยามเขาจร

เพียงวูบไหวความสุขก็พลันหาย
สายลมเดียวดายไม่พัดเหมือนก่อน
หมู่แมลงก็บินลับกลับรังนอน
สายฝนจรจากไปไม่หวนคืน

เศร้าโศกเพียงลำพังหนอดอกหญ้า
จะเอื้อมคว้าสิ่งใดก็สุดฝืน
จะเจ็บช้ำเพียงใดต้องกล้ำกลืน
มิอาจคืนสิ่งหวังดังตั้งใจ

มองสิ่งใดในโลกล้วนโศกเศร้า
เห็นเพียงเงาก็เอื้อมมาคว้าเอาไว้
รอฝนซาฟ้าสว่างขึ้นกลางใจ
จะเริ่มต้นสู้ใหม่ด้วยใจเดิม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน