29 พฤษภาคม 2551 16:06 น.

รัด - ถะ - บาน

ร้อยฝัน


เขา..........................
     ประกาศก้องตัวข้าหัวหน้า "รัด"
จะเร่งจัดปัจจัยให้ถ้วนทั่ว
จะแก้ไขสิ่งขัดข้องที่หมองมัว
ไม่เกรงกลัวอำนาจใดในโลกา
     มี "พัก" พวกอยู่มากหลากหลายแบบ
ทั้งอีแอบ อีบัง ทั้งสองหน้า
ทั้งลิ้นยาว เขี้ยวลาก บากทางมา
ทั้งสิงสาราสัตว์ตั้ง "รัด-ถะ-บาน"
     มีกองทุนหนุนหลังไม่พังพาบ
มี "นักงาบ" นักวิจัย ใช่ บ้าน บ้าน
มีบางใครยิ่งใหญ่คอยสั่งการ
แค่ผลงานชั่งมันฉันไม่แคร์

ฉัน....................................
      แค่แมงเม่าตัวหนึ่งซึ่งรัก "ชาด"
ขอประกาศยืนยันฉันร่วมแก้(รัด-ถะ-ทำ-มะ-นูน)
ถ้าคนทัยส่วนใหญ่ได้ดูแล
ใช่เพียงแค่แก้ต่างเข้าข้างตัว
       รัด-ถะ-ทำ-มะ-นูน ของคน "ทัย"
ที่ร่วมใจ ร่วมสร้าง ใช่วางมั่ว
แก้บทอื่นได้ไหมไม่ต้องกลัว
แก้เรื่องวัวเรื่องควายได้ราคา
       แก้เรื่องข้าวเรื่องน้ำมันให้พลันลด
อีกทั้งงด การตัดไม้ทำลายป่า
แก้เรื่องโรคเรื่องภัยอย่าได้มา
แก้เรื่องยาเสพติดมีพิษภัย
       หากว่าเป็นดั่งนี้จะร่วมแก้
อย่างจริงใจเที่ยงแท้ร่วมแก้ไข
แต่ถ้าแก้เพื่อหวังว่าบางใคร
จะพ้นภัยพ้นผิดฉันคิดนาน
       ไม่ใช่เพียงไม่ช่วยกลับสาปแช่ง
ให้ฟ้าผ่าเป็นแล่งให้ตายด้าน
ให้ฝนชะตัวจัญไรในสันดาน
ให้ล้มลุกคลุกคลานไปจนตาย

ส่งท้าย..........................................
       หาก "รัด" เร่งรัดขจัดทุกข์
เพิ่มสุขเพิ่มหวังดั่งใจฝัน
"ถะ"โถมโหมงานเพิ่มทุกวัน
"บาน"ปลาย คำนั้น คงไม่มี
       คงเป็น "รัด-ถะ-บาน" สราญสุข
หมดทุกข์หมดภัยไม่มีหนี้
ขาวสะอาดผ่องใสไร้ราคี
ประชาชีรักใคร่ยอมให้เป็น("รัด-ถะ-บาน")
				
9 พฤษภาคม 2551 12:12 น.

เพลงแห่บั้งไฟ

ร้อยฝัน


โอ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ
ขอเหล้าโทให้เจ้าจักบอก * 
ขอเหล้านอกให้อ้ายจั๊กโหล
อย่าโมโหอีหล่าคนงาม
อ้ายขอถามเจ้านี่จักหน่อย
เจ้าอย่าปล่อยเขาย่ำเขายี
คนบ่ดีมาครองประเทศ
มาครองเขตทั่วแคว้นแดนเฮา
ให้พวกเขาไปขายไปถิ่ม *
ให้มันทิ่มมันทั่งมันแทง
มันฉีกแล่งมันเปลี่ยนแปลงสาร
เป็นตำนานขูดเนื้อเถือหนัง
เป็นตาซังพวกคนขายซาติ
ลุกมาฟาดมาฝ่ามาฟัน
เพื่อแข่งขันนานาประเทศ
ทุกข์เทวษให้หมดสิ้นไป
ให้สดใสให้ผุดให้ผ่อง
มาพี่น้อง เฮามาร่วมกัน
มาสร้างฝัน ให้มันบรรเจิด
ให้มันเกิดเป็นมรรคเป็นผล
ให้ทุกคนอยู่ดีถ้วนหน้า
ให้ทั่วหล้ายกย่องสรรเสริญ
ให้เจริญทัดเทียมหมู่เพิ่น
จึงมาเอิ้นมาเล่ามาชวน
ให้มาหม่วนมาซื่นโฮแซว
มาพร้อมแล้วมาฮ้องมารำ
ให้ฝนพรำพร่างพรมข้าวกล้า
ให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์
ให้เพิ่มพูนข้าวปลาอาหาร
ให้สำราญให้สุขทั่วหน้า
มาอีหล้ามาหม่วนนำกัน
ร่วมประชันเซิ้งบ้องไฟหมื่น
ให้เฮาตื่นจากความรันทด
ให้มันหมดมันจบมันสิ้น

โอ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ

ขอเหล้าโทให้เจ้าจักบอก * 
ขอเหล้านอกให้อ้ายจั๊กโหล
โอ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน