23 มกราคม 2553 21:16 น.

เพื่อน

ร้อยฝัน


เปาะแปะ เปาะแปะ เปาะแปะ
เสียงฝนหยดแหมะบนผิวดิน
หรีดหริ่งเรไรมิได้ยิน
สิ้นเสียงสำเนียงแห่งไพร

มีเพียงเสียงม่านหมอกฝน
ดั่งคนระกำร่ำไห้
ขับกล่อมในคืนไร้ไฟ
เหน็บหนาวเพียงใดใจทน

มีเหล้าก้นขวดแบ่งริน
ดื่มกินท่ามกลางสายฝน
จอกเดียวส่งจอกเวียนวน
หลังชนกอดอกอุ่นไอ

นอนเรียงเหมือนกับปลาทู
คุดคู้ตัวติดชิดใกล้
ช่วยเหลือเจือจุนอุ่นไอ
อุ่นใจอุ่นไอในค่ำคืน
  
ตอนเช้ากระเผกเขยกเดิน
ขัดเขินก้าวย่ำซ้ำลื่น
พยุงตัวยังยากอยากยืน
ทนฝืนเดินต่อไปให้ทัน

เพื่อนต่อเปลไม้ให้นั่ง
ประทังยามจับไข้สั่น
น้ำ ยา ข้าวปลาแบ่งปัน
มีกันและกันตลอดทาง

				
7 มกราคม 2553 21:41 น.

เลือนสัมพันธ์

ร้อยฝัน

หยดน้ำค้างพร่างพรมบนผืนหญ้า
สายลมพาพัดลมแล้งกลับแห้งหาย
แดดอุ่น ๆ กรุ่นไอต้องผิวกาย
รู้สึกคล้าย ความหวังจะลางเลือน

สายแดดร้อนใจร้อนอยากนอนพัก
หมดความรักความไว้ใจในผองเพื่อน
ความสัมพันธ์ที่ยาวนานถูกบิดเบือน
ระแวงร้ายมาเยือนแทนไว้ใจ

ที่เคยช่วยกลับผลักไสถูกไล่หนี
ที่เคยดีกลับร้ายมิกรายใกล้
คอยตอกย้ำทิ่มแทงแทนห่วงใย
ทั้งใส่ไฟ  ทำร้ายป้ายสีกัน

แค่ความคิดอุดมการณ์ที่ผ่านพบ
ไม่บรรจบแนวทางที่สร้างสรรค์
ต่างคนคิด ต่างคนทำ ต่างจำนรรค์
ผลเกิดนั้น คือ แตกแยก แปลกหนอคน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน