21 มกราคม 2557 13:06 น.

อึดอัด

ร้อยฝัน

มันฮึดฮัดอึดอัดอกกลัดหนอง
สิ่งที่มองเห็นเพียงภาพฉาบเพียงสี
ล้วนสิ่งลวงบ่วงล่อไม่ก่อดี
เพียงแค่มีเงินตราวิ่งมาพลัน
อุปโลกลวงโลกให้โศกเศร้า
ดูซึมเซาซานซบกลบความฝัน
ที่ยังเห็นที่เป็นอยู่แค่รู้วัน
จะยาวสั้นเพียงใดใช่ยั่งยืน
เห็นเพียงเปลือกฉาบงามยามวันหม่น
ท่ามเสียงก่นด่าทอก็ยังฝืน
จะป่นปี้เลวระยำยังกล้ำกลืน
ซื้อวันคืนให้ล่วงพ้นจนครบกาล
ยื่นเท้ามาสวมเกือกเลือกคู่ใหม่
ด้วยหมายใจเกิดก่อต่อประสาน
หวังยังมีต่อชีวีให้ยาวนาน
ในกมลสันดานอันด้านชา
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน