3 ตุลาคม 2557 21:07 น.

ลำทางยาว สาวรำพัน

ร้อยฝัน

ฟ้าสีคล้ำกล้ำก่ายภูเขาเขียว
ตาลต้นเดียวยืนตายปลายนาพู้น
ปลาซูนข้าวในนายามฟ้าหม่น
บัดห่าฝนก่ำแก้แม่นแท้แห่งชุ่มเย็น
ยามตะเว็นค่ำคล้อยลอยต่ำกว่าเวหา
ทั้งหมู่นกหมู่กาแซ่วมากันอีงมี่
คนบ่มีจั่งข้อยมัวคอยแต่บุญเก่า
เบิ่ดหม่องเซาหม่องซ่นโพนน้อยกะปล่อยหนี
อุกอยู่ใจหม่องนี่คุณพี่บ่แลเหลียว
คลายปมเกลียวสัมพันธ์เพิ่นบ่หันมาทางนี้
บ่ผู้ดีคือขะเจ้า ย่อนเฮาหน้าดำก่ำ
หากว่าดำแต่หน้าใจนั้นหากแม่นทอง
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน