18 กุมภาพันธ์ 2553 21:56 น.

ชวนเพื่อนบ้านกลอนมาแลกหนังสือทำมือกัน

ร้อยฝัน

ก็เนื่องด้วยจากการ พาเด็ก ๆ ชุมนุม ที่ชอบอ่าน ชอบเขียน
ทำหนังสือทำมือ แลกกันอ่าน แลกกันชม 
เราเองแม้ว่าจะอายุมากกว่าเด็ก ๆ 
แต่พอได้อ่านบางแง่ บางมุมที่เด็กเค้าเขียน เค้าวาด เค้าคิด
ถึงได้รู้ว่า มุมที่เรามอง เป็นแค่มุมแคบ ๆ มุมเดียว
เลยอยากชวนเพื่อน ๆ บ้านกลอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ด้วยหนังสือทำมือกันสักครั้ง ส่วนเวลาที่เราจะแลกเปลี่ยนกัน
เราค่อยว่ากันอีกครั้ง หนังสือทำมือที่เราทำแลกกับเด็ก ๆ 
อาจจะดูเหมือนเด็กมากไป  

จะว่ากันอย่างไร สนใจอย่างไร ช่วยออกความเห็นด้วยนะ				
7 ธันวาคม 2551 23:09 น.

กำหนดการค่ายเยาวชน และการเตรียมตัว

ร้อยฝัน

กำหนดการค่ายเยาวชนนักเขียนเพื่ออนุรักษ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2551
เวลา 07.30 น. 08.00 น.	รายงานตัวเยาวชน
เวลา 08.00 น. 10.00 น.	เดินทางจากโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ผ่าน อำเภอคอนสารสู่ ค่ายพักแรมรอยเสือ สถานีส่งเสริมและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม  อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
เวลา 10.00 น. 10.30 น.	พิธีเปิดค่าย
เวลา 10.30 น. 11.00 น.	แนะนำวิทยากร สถานที่ และ แบ่งกลุ่มเยาวชน
เวลา 11.00 น. 11.30 น.	เรียนรู้การประกอบอาหาร ด้วยหม้อสนาม และวัสดุธรรมชาติ  
เวลา 11.30 น. 13.00 น.	เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทุกกลุ่มประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 น. 14.00 น.	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
เวลา 14.00 น. 16.00 น.	กิจกรรมกฐาน(นักเขียนน้อย)
เวลา 16.00 น. 16.15 น.	นัดรวม นัดหมายการตรวจการจัดการค่าย 
เวลา 16.15 น. 18.00 น.	ทุกกลุ่มประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.00 น. 19.30 น.	รวมเยาวชน สันทนาการ ชมสไลด์จาก สถานีห้วยกุ่ม ฯ
เวลา 19.30 น. 20.30 น.	ตัวแทนเยาวชนทุกกลุ่มนำเสนอผลงาน
เวลา 20.30 น. 21.00 น	นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ เข้านอน
วันที่ 13 ธันวาคม 2551
เวลา 05.30 น. 06.00 น.	ออกกำลังกาย	
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.30 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.30 น. 10.30 น.	เดินป่า กิจกรรมฐานระหว่างเส้นทาง(ป่าไม้เพื่อนฉัน)
เวลา 10.30 น. 12.00 น.	กิจกรรมเยาวชนรักษ์สายน้ำ ณ ธารน้ำตกตู้รถไฟ
เวลา 12.00 น. 13.00 น.	รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ธารน้ำตกตู้รถไฟ
เวลา 13.00 น. 15.30 น.	เดินป่า กิจกรรมกวางน้อย
เวลา 15.30 น. 19.00 น.	เข้าที่พัก ณซำบูรพา สร้างค่ายพัก ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. 21.00 น.	นัดรวม เปิดใจชาวค่าย พิธีต้อนรับนักอนุรักษ์
เวลา 21.00 น. 21.30 น.	นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ เข้านอน

วันที่ 14 ธันวาคม 2551
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.15 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.15 น. 11.30 น.	เดินทางกลับค่ายพักแรมรอยเสือ 
เวลา 01.30 น. 12.00 น.	สรุปกิจกรรม พิธีปิดค่ายเยาวชน
เวลา 12.00 น. 14.00 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่าย

1.เสื้อผ้า และเครื่องกันหนาว (ผู้หญิงเตรียมผ้าถุงสำหรับค้างคืนในป่า)
2.ไฟฉาย
3.กล่องห่อข้าว ช้อน กระติกน้ำ หรือขวดน้ำ
4.เต็นท์ และเครื่องนอน
5.ของใช้ส่วนตัว 
6.ยารักษาโรค (คนที่มีโรคประจำตัว)

    การเดินทาง

    เพื่อน ๆ บ้านกลอนไทยที่เดินทางจากกรุงเทพ ฯ ให้นั่งรถกรุงเทพ ฯเมืองเลย ตีตั๋วลง บ้านหนองเขียด รถจะจอดที่แยกภูผาม่าน แล้วโทรบอกร้อยฝันจะไปรับค่ะ ห่างจากตัวโรงเรียนประมาณ 500 เมตร 
    เพื่อน ๆ ที่เดินทางจากขอนแก่น ก็นั่งรถขอนแก่นเมืองเลย ลงที่แยกภูผาม่านเหมือนกันเด้อ
    เพื่อน ๆ สายเหนือ นั่งรถขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่สอด ได้เหมือนกัน ลงที่แยกคอนสาร เด้อจ้า
        แล้วคงเจอกัน 
อ้อ อย่าลืมงานของตัวเอง และทุกคนต้องลงเป็นวิทยากรหมดน๊า
งานนี้กับข้าวทำกินเอง อากาศค่อนข้างหนาว เตรียมเครื่องกันหนาว
มาด้วยจะดีมาก ๆ แล้วเจอกันจ้า

                         ร้อยฝัน				
12 พฤศจิกายน 2551 17:11 น.

ชวนเพื่อนบ้านกลอนร่วมกิจกรรมค่ายนักเขียนน้อยช่วยอนุรักษ์

ร้อยฝัน

ครบเวลาขวบปี ครั้งนี้ครั้งที่3 ที่บ้านกลอนไทย ร่วมกับชุมนุม
นักเขียนน้อยโรงเรียนมัธยมหนองเขียด และโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
จัดค่ายเยาวชน เพื่อให้เยาวชนตัวน้อยตระหนักถึง คุณค่างานเขียน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนากำลังสำคัญของชาติ จึงอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ บ้านกลอนไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้ด้วย รายละเอียดกิจกรรมคร่าว ๆ
 ดังนี้
กำหนดการค่าย
วันที่ 12 ธันวาคม 2551
เวลา 07.30 น. 08.00 น.	รายงานตัวเยาวชน
เวลา 08.00 น. 10.00 น.	เดินทางจากโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ผ่าน อำเภอคอนสาร สู่
                            ค่ายพักแรมรอยเสือ สถานีส่งเสริมและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม 
                            อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
เวลา 10.00 น. 10.30 น.	พิธีเปิดค่าย
เวลา 10.30 น. 11.00 น.	แนะนำวิทยากร สถานที่ และ แบ่งกลุ่มเยาวชน
เวลา 11.00 น. 11.30 น.	เรียนรู้การประกอบอาหาร ด้วยหม้อสนาม และวัสดุธรรมชาติ  
เวลา 11.30 น. 13.00 น.	เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทุกกลุ่มประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 น. 15.30 น.	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐาน(นักเขียนน้อย)
เวลา 15.30 น. 16.00 น.	นัดรวม ตรวจการจัดการค่าย 
เวลา 16.00 น. 18.00 น.	ทุกกลุ่มประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.00 น. 19.30 น.	รวมเยาวชน สันทนาการ ชมสไลด์จาก สถานีห้วยกุ่ม ฯ
เวลา 19.30 น. 20.30 น.	ตัวแทนเยาวชนทุกกลุ่มนำเสนอผลงาน
เวลา 20.30 น. 21.00 น.		นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ เข้านอน
วันที่ 13 ธันวาคม 2551
เวลา 05.30 น. 06.00 น.	ออกกำลังกาย	
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.30 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.30 น. 15.30 น.	เดินป่า กิจกรรมฐาน(อนุรักษ์)
เวลา 15.30 น. 19.00 น.	เข้าที่พัก สร้างค่ายพัก ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. 21.00 น.	นัดรวม เปิดใจชาวค่าย พิธีต้อนรับนักอนุรักษ์
เวลา 21.00 น. 21.00 น.		นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ เข้านอน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.15 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.15 น. 11.30 น.	เดินทางกลับค่ายพักแรมรอยเสือ 
เวลา 01.30 น. 12.00 น.	สรุปกิจกรรม พิธีปิดค่ายเยาวชน
เวลา 12.00 น. 14.00 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
       กิจกรรม กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
      รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งภายหลัง ค่ะ
กิจกรรมที่เคยจัดมาแล้ว ตาม link เลยค่ะ 
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ คัดลอกมาเด้อ

http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story6196.html
http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story7994.html				
13 กุมภาพันธ์ 2550 14:49 น.

เราจะเดินทางไปยังค่ายเยาวชน

ร้อยฝัน

ร้อยฝันคงเข้ามาแจ้งข่าว การเดินทางสู่ค่ายเยาวชน
เยาวชนทุกคนพร้อมแล้ว ที่ร่วมกิจกรรม 16 - 18 ก.พ. 2550
ขอบคุณเพื่อนผู้ใจบุญร่วมสมทบทุน ดังนี้
    คุณอัลมิตรา  คุณบินเดี่ยว คุณผู้หญิงไร้เงา  คุณกุ้งหนามแดง และ
เพื่อนหลาย คน ที่แจ้งความประสงค์ ไม่ขอออกนาม ณ ตรงนี้ 
    ทุนสมทบ ทั้งหมด 4, 000 บาท
    ร้อยฝัน มีแผนงบประมาณ ดังนี้ค่ะ
    1. ค่าวิทยากร + ค่าที่พัก 3,000 บาท
    2. ค่ายา(ปฐมพยาบาลเบื้องต้น) + คู่มือ ค่าย   1,000 บาท
    ส่วนค่ารถ ค่าอาหาร นักเรียนเป็นผู้ออกเองค่ะ ค่าอาหารวิทยากร โรงเรียนออกให้บางส่วน 
    แล้วจะรายงานการกิจกรรม หลังจากออกค่ายค่ะ
    ขอบคุณ เพื่อนบ้านกลอนไทย ทุกคนที่ช่ว่ยเหลือ ทั้งกำลังทุน สิ่งของบริจาค และกำลังใจ แต่เนื่องด้วย วันที่ 16 เป็นวันทำงาน หลาย ๆ คนจึงไม่อาจมาร่วมได้ หลายคนยื่นความจำนง จะไปถึงในวันที่ 17 แต่ร้อยฝันไม่สามารถออกมารับได้ ด้วยค่ายพักแรม ไม่มีคลื่นโทรศัพท์ ทุกระบบ และวันที่ 17 เป็นวันแรกที่เราจะเดินเข้าไปที่ซำบูรพา  และทำกิจกรรมกันในป่า  หลายคนบ่นเสียดาย ไม่เป็นไรค่ะ ปีหน้ายังมี  
ปีหน้าจะพยายามหาวันที่ เป็นวันหยุดยาวนะ ต้องขอโทษตรงนี้ด้วย
    และขอขอบคุณจากใจจริง ที่ให้ความช่วยเหลือค่ะ
ขอบคุณแทนเด็ก ๆ ทุกคน				
1 กุมภาพันธ์ 2550 10:30 น.

เส้นทาง และสิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่าย

ร้อยฝัน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการเข้าค่าย
สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับเยาวชน และผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ข้าวสาร อย่างน้อยคนละ 1 กิโลกรัม ( 6 มื้อ)
2. อาหาร(เป็นกลุ่ม) (มื้อแรกของวันที่ 16 ให้เป็นอาหารสด ) 
สำหรับ 6 มื้อ 
3. จาน ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ ไฟฉาย กระบอกน้ำดื่ม คนละ 1 ชุด
4. เต็นท์ เสื่อ ฟาง มีด (เป็นกลุ่ม)
5. เทียน ธูป ด้ายผูกแขน
6. เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ถุงเท้า หมวก
7. ยารักษาโรค (กรณีโรคประจำตัว) ยาทากันยุง
8. สบู่ ยาสีฟัน แชมพู แปรงสีฟัน ผ้าอนามัย
9. เสื้อผ้า ชุดชั้นใน ผ้าถุง(ผู้หญิง) ผ้าเช็ดตัว
10. สมุดบันทึกกิจกรรมค่าย  กระดาษวาดเขียน สี
11. อุปกรณ์อื่น ๆ
   
     เป็นรายการที่ต้องเตรียมสำหรับเด็ก ๆ ค่ะ ส่วนเพื่อน ๆ ที่สนใจ ให้เตรียมรายการที่ 3 ,4 ,6,7,8,9 ส่วนรายการใดที่จะให้เตรียมให้ต้องแจ้งล่วงหน้าค่ะ ยกเว้นเต็นท์นะคะ แล้วจะช่วยเหลืออย่างไร ก็แล้วแต่จิตกุศล จะหารางวัลให้เด็ก หรือ ร่วมสมทบค่าอาหารวิทยากร ก็ตามแต่จะสมควรค่ะ 
     การเดินทาง หากจะเดินทางมาเอง ถ้ามาจากกรุงเทพ ฯ ขับรถมาเองก็ตามเส้นทาง กรุงเทพ ฯ - เมืองเลย 
 (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201)
    ถ้าเดินทางด้วยรถทัวร์ ก็นั่งรถ กรุงเทพ - เมืองเลย หมอชิตใหม่ ชั้น 2 ช่องที่ 6 (เท่าที่จำได้) มีหลายบริษัท แอร์เมืองเลย ภูกระดึงทัวร์ ขอนแก่นทัวร์ ชุมแพทัวร์ ราคาประมาณ สามร้อยกว่าบาท ต่อเที่ยว ตีตั๋วลงที่หน้าโรงเรียนได้เลยค่ะ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (ข้อสังเกต เลยแยกภูผาม่านประมาณ 200 ม.) ตรงแยกภูผาม่านเป็นโรงเรียนประถม ต้องเลยมาอีกนิดหน่อย
    ถ้าเดินทางจาก จ. นครราชสีมา นั่งรถ ราชสีมา - เชียงคานค่ะ 
ผ่านหน้าโรงเรียนเหมือนกัน
   ถ้าเดินทางจาก จ. ขอนแก่น นั่งรถ ขอนแก่น - เมืองเลย ค่ะ
ผ่านหน้าโรงเรียน
   ถ้าเดินทางจาก จ. พิษณุโลก ก็นั่งรถ ขอนแก่น - เชียงใหม่ , ขอนแก่น - เชียงราย ลงที่คอนสาร หรือ ชุมแพ โทรเข้ามาค่ะ
ร้อยฝันจะไปรับ
   เบอร์ร้อยฝัน 0894177871
   เบอร์โรงเรียน  043 -210061
แจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อเตรียมฐานค่ะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน