23 มิถุนายน 2548 13:10 น.

ขอความช่วยเหลือ อ่านแล้วแจ้งด้วยค่ะ

ร้อยฝัน

ด้วย มีการประกวดแต่งกลอน สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ มีเด็กนักเรียนหลายคน แต่งแล้วสำนวน คุ้น ๆ ว่าเคยอ่าน ขอความช่วยเหลือ อ่านแล้วแจ้งด้วยว่าเคยอ่านเจอหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

สดุดี ครูกวี ศรีสยาม   
ก้องลือนามฟูเฟื่องเรื่องภาษา
ท่านผู้รู้กาพย์กลอน แต่ก่อนมา 
โคลงฉันท์พาก่อร่างสร้างความดี

เรียบเรียงร้อยถ้อยคำสำเนียงเสียงประสาน
ก่อตำนานสุนทรแกร่งแห่งกรุงศรี
สุนทรภู่สานหัวใจ ไทยกวี
ดุจมณีล้ำค่ากว่าสิ่งใด

แม้ฟ้าแปรเวลาเปลี่ยนหมุนเวียนผ่าน
คำเล่าขานจะคงอยู่ไม่ไปไหน
กวีเอกของโลกคือคนไทย
ชีพสูญไปนามคง อยู่คู่แผ่นดิน
 
ยี่สบหกมิถุนา จงมาเถิด
ร่วมชูเชิด บูชา อย่าถวิล
ชื่อเสียงคง ดำรงไว้ ให้ได้ยิน
ไม่สูญสิ้น เพชรน้ำหนึ่ง ซึ่งฉายา

ชาติภูมิใจ ลูกหลานไทย ช่วยสานต่อ
ร่วมกอบก่อให้บานเด่น เช่นบุปผา
วีรกรรมที่สืบทอดตลอดมา
ให้คู่ฟ้าคู่แผ่นดิน คู่ถิ่นไทย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน