31 มกราคม 2550 10:48 น.

กำหนดการค่ายเยาวชน

ร้อยฝัน

ตามที่ได้เคยลงเชิญชวน เพื่อน ๆ บ้านกลอนไทย ในเรื่องสั้น เรื่องค่ายเยาวชนไปแล้วครั้งหนึ่งนั้น  ร้อยฝัน ได้ติดต่อประสานงาน สถานที่ ที่พัก วิทยากร และกิจกรรม ต่าง ๆ แล้วจัดทำกำหนดการอย่างเป็นทางการ ดังนี้ค่ะ
กำหนดการค่าย
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 12.30 น. 13.00 น.	รายงานตัวเยาวชน
เวลา 13.00 น. 15.00 น.	เดินทางจากโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
ผ่าน อำเภอคอนสาร สู่  ค่ายพักแรมรอยเสือ สถานีส่งเสริมและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
เวลา 15.00 น. 15.30 น.	พิธีเปิดค่าย
เวลา 15.30 น. 16.00 น.	แนะนำวิทยากร และสถานที่
เวลา 16.00 น. 19.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว 
เวลา 19.00 น. 21.00 น.	นัดรวม สันทนาการ ชมไสลด์
เวลา 21.00 น. 21.00 น.	นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ 
เข้านอน
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.15 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 15.00 น. 15.30 น.	เดินป่า กิจกรรมฐาน
เวลา 15.30 น. 19.00 น.	เข้าที่พัก สร้างค่ายพัก ประกอบอาหาร 
รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. 21.00 น.	นัดรวม เปิดใจชาวค่าย พิธีต้อนรับ
นักอนุรักษ์
เวลา 21.00 น. 21.00 น.	นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ 
เข้านอน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.15 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.15 น. 12.00 น.	เดินทางกลับค่ายพักแรมรอยเสือ พิธีปิด
เวลา 12.00 น. 14.00 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

        เพื่อน ๆ ที่สนใจที่จะร่วมค่าย ยืนยันอีกที ที่กระทู้ หรือติดต่อที่
roiphan@yahoo.com อีกครั้งค่ะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน