18 กุมภาพันธ์ 2553 21:56 น.

ชวนเพื่อนบ้านกลอนมาแลกหนังสือทำมือกัน

ร้อยฝัน

ก็เนื่องด้วยจากการ  พาเด็ก ๆ ชุมนุม  ที่ชอบอ่าน ชอบเขียน
ทำหนังสือทำมือ แลกกันอ่าน แลกกันชม  
เราเองแม้ว่าจะอายุมากกว่าเด็ก ๆ 
แต่พอได้อ่านบางแง่ บางมุมที่เด็กเค้าเขียน เค้าวาด เค้าคิด
ถึงได้รู้ว่า  มุมที่เรามอง เป็นแค่มุมแคบ ๆ มุมเดียว
เลยอยากชวนเพื่อน ๆ บ้านกลอน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ด้วยหนังสือทำมือกันสักครั้ง  ส่วนเวลาที่เราจะแลกเปลี่ยนกัน
เราค่อยว่ากันอีกครั้ง  หนังสือทำมือที่เราทำแลกกับเด็ก ๆ 
อาจจะดูเหมือนเด็กมากไป   

จะว่ากันอย่างไร  สนใจอย่างไร ช่วยออกความเห็นด้วยนะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟร้อยฝัน
Lovings  ร้อยฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงร้อยฝัน