29 พฤศจิกายน 2547 21:59 น.

โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน (ฉบับสมบูรณ์) [Glong Chanda Kabya Klon]

ลักษมณ์

...

   โคลงคือเอกแห่งห้วง..........บทกวี
ฉันท์ดุจโทวิถี.......................หลากล้วน
กาพย์เปรยเปรียบเป็นตรี.....เฉกเช่น
กลอนจัตวาครบถ้วน.............กอปรด้วยฉันทลักษณ์

พฤศจิกายน ๔๗
ลักษมณ์


   Glong is university.........poetry
Chanda as secondary......more kind
Kabya compares primary..as if
Glon be like pre-prime......by Chanda-Laksna

November 04
laksmna


   เอกเจ็ดโทสี่สร้าง.........................โคลงคำ
ฉันท์ครุลหุนำ.................................คณะคล้อง
กาพย์กลอนบาทบททำ....................สัมผัส
ตำแหน่งพยางค์พ้อง.......................แต่งปั้นตามเสียง

วิถีแห่งโคลงฯ
ลักษมณ์

กุมภา ๔๘				
26 พฤศจิกายน 2547 03:11 น.

๔ ปีซ่อม ๔ ปีสร้าง

ลักษมณ์

๔ ปีซ่อม..สิ่งร้าย..................ให้แข็ง..ขันเนอ
สร้างต่อเสริมเตรียมแต่ง........ยุคหน้า
ไม่เกรงกริ่งสำแดง................บาตรใหญ่..พ่อเอย
ครบสี่ปีแกร่งกล้า...................ซ่อมสร้างรากแก้ว

๔ ปีสร้าง..ก่อหนี้....................ประชา..ชนแล
ติดทั่วทั้งพารา........................รากหญ้า
หวังจะซ่อมปัญหา...................กลับเพิ่ม..พูนเวย
เปลี่ยนผิดเป็นถูกจ้า................ซ่อมสร้างสี่ปี


๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗


ป.ล. คิกออฟแคมเปญโคลงบทนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากโคลงเหลียวหลังแลหน้า จากรากหญ้าสู่รากแก้ว ของคุณหมอวฤก(ขอออกตัวพร้อมกับหาที่พึ่ง)

โหมโรงโดย ลักษมณ์ ศิษย์อาจารย์วฤก ด้วยความเคารพครับ				
24 พฤศจิกายน 2547 02:08 น.

มิตรภาพตราบสิ้นฟ้า

ลักษมณ์

มิตรภาพ..ที่ซาบซึ้ง...............ตรึงจิต
ตราบ..........ซึ่งชั่วชีวิต.............ขีดไว้
สิ้น..............แสงสุรีย์ปิด...........ดาวดับ
ฟ้า..............ถล่มดินแยกไซร้....ไป่สิ้นภราดร

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ป.ล. เนื่องมาจากชอบคำว่า มิตรภาพตราบสิ้นฟ้า .. ของคุณอัลมิตรา เป็นอย่างมาก จึงได้ลองหยิบเอาคำนี้มาเขียนเป็นโคลงดู ปรากฏว่ายิ่งทำให้ชอบคำนี้มากขึ้นไปอีก ครับ				
22 พฤศจิกายน 2547 22:41 น.

หนึ่งฟ้า ล้านดาว

ลักษมณ์

หนึ่งฟ้าดาวสร้างส่อง.........ล้านแสง
ใจหนึ่งล้านแจกแจง...........ทุกข์ให้
สำเหนียกหนึ่งล้านแสดง......สำนึก
สำนึกหนึ่งนี่ไซร้..................อาจให้ลุธรรม


ป.ล. หนึ่งฟ้าล้านดาว หนึ่งใจล้านทุกข์
หนึ่งสำเหนียกล้านสำนึก หนึ่งสำนึกอาจให้บรรลุธรรม

สติ สำนึกและปัญญา จะฟันฝ่าทุกอุปสรรค				
21 พฤศจิกายน 2547 15:25 น.

กับความหวัง

ลักษมณ์

ทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อ.........เหตุผล
จะมีใครสักคน.............บนนั้น
ที่ฉันจักเฝ้าค้น.............ใฝ่ฝัน
และรักเขาคนนั้น.........หมดด้วยหัวใจ

ขอให้ฉันได้อยู่.............ในนั้น
ในหัวใจเธอนั่น............ได้ไหม
ไม่มีนะของขวัญ............อันใหญ่
มีก็แต่หัวใจ..................มอบให้แก่เธอ

ฉันต้องไปก่อนแล้ว.......คนดี
คงไม่มีความดี...............สม่ำเสมอ
รักคงไม่เท่าที่................เธอเจอ
แต่ฉันจะรักเธอ.............หมดทั้งหัวใจ


ป.ล.โคลงบทนี้เขียนมาจากการได้อ่านกลอนของคุณOra หัวข้อ With Hope กระทู้ Morning Has Broken กระดาน สวนอักษร ที่ siampoetry.com ครับ				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์