10 ตุลาคม 2548 12:09 น.

ถือศีลกินผัก

ลักษมณ์

...

   ถือเอาเป็นหลักให้.......................เดินไป
ศีลจักชำระใจ................................ผ่องแท้
กินก็แต่ที่ไม่..................................เบียนเบียด ชีวิตแล
ผักและผลไม้แล้.............................ส่งให้สุขกาย

ถือศีลกินผัก
ลักษมณ์

เนื่องในประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต วันที่ ๓-๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์