30 ธันวาคม 2548 00:15 น.

สวัสดีปีใหม่ ลาทีปีเก่า

ลักษมณ์

...

  สวัสดีปีใหม่ให้...................สุขใจ
สิ่งที่พลาดผิดไป....................หมั่นแก้
สิ้นทุกข์โศกโรคภัย...............ทั้งหมด
พบแต่ความสุขแท้.................สถิตล้วนความดี

  ลาทีปีเก่าสิ้น.......................อาลัย
โศกชื่นสุขทุกข์ใจ..................ผ่านพ้น
ความคิดพลาดผิดไป..............พลันหมด
มีแต่ความถูกท้น...................ถ่องแท้ตามธรรม

  สวัสดีปีใหม่ให้....................สุขใจ
หมายมุ่งทำสิ่งใด...................จิตตั้ง
ความดีคิดทำไป.....................ตามแต่
สิ่งชั่วความผิดยั้ง....................อย่าได้ทำเอย

  ลาทีปีเก่าสิ้น.......................อาลัย
วันเคลื่อนผ่านเดือนไป...........ฝากไว้
ดูถ้วนสิ่งใดใด.......................ทานตรวจ
สำรวจตัวเองไซร้...................ว่าได้ทำอะไร


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๔๙				
29 ธันวาคม 2548 20:29 น.

อานิสงส์ของการฟังธรรม ๕ ประการ

ลักษมณ์

...

  อานิสงส์ของการฟังธรรมนี้ดีมี ๕ อย่าง
๑.ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
๒.สิ่งใดเคยฟังแล้วไม่เข้าใจย่อมเข้าใจทั่วทั้ง
๓.บรรเทาความลังเลสงสัยลงไป

  ๔.ทำความเห็นให้ถูกต้อง
๕.จิตของผู้ที่ฟังย่อมผ่องใส
ครบห้าอย่างการฟังธรรมน้อมนำใจ
ฟังธรรมให้อานิสงส์ ๕ ประการ
  .......................................
ฟังธรรมประพฤติธรรมน้อมนำไปปฏิบัติ                  
เพื่อเป็นพรปีใหม่เทอญ				
28 ธันวาคม 2548 21:02 น.

๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช / ๑๘ มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / ๑๗ มกราคม วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / ๑๖ กุมภาพันธ์ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / ๑๖ มกราคม วันบวงสรวงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มหาราช

ลักษมณ์

...

  สมเด็จพระ..กษัตริย์ผู้........เกรียงไกร
เจ้าตาก..ผู้รวมไทย...............ต่อสู้
สิน..นาม ธ ทรงชัย................คงอยู่
มหาราช..กษัตริย์ผู้...............กอบกู้เอกราช

๒๘ ธันวาคม 
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

...

  สมเด็จพระ..กษัตริย์ผู้.........เกรียงไกร
นเรศวร..ปวงไทย..................กราบไหว้
มหา..ยุทธหัตถีชัย.................คงอยู่
ราช..กอบเอกราชไว้............ทั่วแคว้นแผ่นดินสยาม

๑๘ มกราคม
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ระลึกในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า

25 เมษายน
วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

...

  สมเด็จ องค์กษัตริย์ผู้..........ปรีชา
พ่อ ปกครองลูกมา..................ต่างรู้
ขุนรามคำแหง ศิลา................จารึก
มหาราช กษัตริย์ผู้...............ประดิษฐ์สร้างอักษรไทย

๑๗ มกราคม
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

...

  สมเด็จ องค์กษัตริย์ผู้..........ลือเลื่อง
พระ เกียรติยศเรื่อง..............คบค้า
นารายณ์ ธ ครองเมือง...........เรืองรุ่ง
มหาราช ธ ครองหล้า..............กอปรด้วยการกวี

๑๖ กุมภาพันธ์
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

...

  สมเด็จ ปฐมกษัตริย์ผู้.........บิดา
พ่อขุนศรี กรีฑา....................กอบกู้
อินทราทิตย์ เดชา.................คงอยู่
มหาราช ปฐมกษัตริย์ผู้.........ก่อตั้งแผ่นดิน

๑๖ มกราคม
วันบวงสรวงพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มหาราช				
26 ธันวาคม 2548 07:29 น.

รำลึก ๑ ปีสึนามิ

ลักษมณ์

...

             รำลึก..วันเมื่อครั้ง................วันวาน
            ๑..คาบสมุทรราน...................แหลกร้าง
            ปี..เคลื่อนผ่านดือนกาล...........ราวฝาก
            สึนามิ..ดั่งหมือนมาล้าง...........มนุษย์ผู้ทำลาย


            ขอร่วมรำลึกถึงผู้ที่จากไป				
23 ธันวาคม 2548 16:34 น.

ขอเอาหัวใจไปฝังไว้บนฝั่งดาว

ลักษมณ์

...
  
        ขอเอาหัวใจไปฝังไว้บนฝั่งดาว
        เพื่อลืมความร้าวรานอันขื่นขม
        ฝังความช้ำไว้ไม่ให้ใครชม
        มองเห็นความตรอมตรมที่มี

        ขอเอาหัวใจไปฝังไว้บนฝั่งดาว
        เพื่อรอเจ้านงเยาว์โฉมศรี
        ไม่ห่างไปไหนแม้เสี้ยวราตรี
        รอคอยวันที่เจ้าเฝ้ามองมา

           ________________

        ไม่รู้ว่าหัวใจไปอยู่ไหน
        ได้แต่เดินเรื่อยไปไร้ที่หมาย
        ลมหนาวลู่โชยมาข้างกาย
        เหมือนใจหายไปอยู่แสนไกล

        ในค่ำคืนนี้ดวงใจ
        เธอไปอยู่หนแห่งไหน
        ที่ตรงนั้นไกลเพียงไร
        ฉันนั่งมองไปบนฟ้าอยู่เพียงลำพัง				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์