27 กุมภาพันธ์ 2548 16:49 น.

เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย : คงมั่นดั่งสายน้ำแลขุนเขา

ลักษมณ์

สายน้ำมิเปลี่ยนเส้น................ทางไหล
เขาตระหง่านเกรียงไกร..............มั่นแท้
ใจข้าฯหนึ่งมิไหว.........................แปรเปลี่ยน-..ไปแล
คงแต่นางหนึ่งแล้........................หมื่นร้อยมิเหลียวฯ


เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
คงมั่นตลอดไป
ลักษมณ์
กุมภา ๔๘				
24 กุมภาพันธ์ 2548 21:22 น.

เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย : ร่วมสอง ประลองหนึ่ง

ลักษมณ์

เสียงเพลงแห่งแม่น้ำ...........ร้อยสาย
ไหลผ่านใจเคียงกาย...............หนึ่งนี้
ขุนเขาตระหง่านหมาย-..............ทายทัก
ดุจประหนึ่งจะบี้-.......................จิตข้าฯให้ไหว


เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
ร่วมสอง ประลองหนึ่ง
ลักษมณ์
กุมภา ๔๘				
24 กุมภาพันธ์ 2548 02:21 น.

เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย : รักข้าฯเคียงนาง

ลักษมณ์

ตราบสายน้ำไม่ทิ้ง..............ขุนเขา
ตราบตะวัน จันทร์เย้า............หยอกฟ้า
ตราบมวลหมู่ผึ้งเฝ้า................เคล้ารส- บุปผนา
ตราบคัคนานต์เคียงหล้า.........รักข้าฯเคียงนาง


เพลงดาบแม่น้ำร้อยสาย
รักข้าฯเคียงนาง
ลักษมณ์
กุมภา ๔๘				
24 กุมภาพันธ์ 2548 01:21 น.

โครงฯ

ลักษมณ์

เอกเจ็ดโทสี่สร้าง...............โคลงคำ
ฉันท์ครุลหุนำ........................คณะคล้อง
กาพย์กลอนบาทบทนำ...........สัมผัส
ตำแหน่งพยางค์พ้อง...............แต่งปั้นตามเสียง


โครงฯ
ลักษมณ์
กุมภา ๔๘


   เอกเจ็ดโทสี่สร้าง..................โคลงคำ
ตำแหน่งวางประจำ..................มั่นไซร้
สดับรับส่งรองทำ......................สัมผัส
ตามแต่จะเขียนไว้...................เอ่ยอ้างทางเสนอ


โคลงฯ
ลักษมณ์
กุมภา ๔๘				
23 กุมภาพันธ์ 2548 14:15 น.

มาฆบูชา

ลักษมณ์

เดือนสามขึ้นสิบห้า................เพ็ญค่ำ..อัศจรรย์นอ
มาฆฤกษ์เสวยธรรม-................บทล้อ
ปาติโมกข์เทศน์นำ...................เหล่าหมู่..เอหิฯแล
พันกับสองร้อยคล้อ...................ควบห้าสิบอรหันต์เนอ

   จาตุรงค์สันนิบาตสร้าง..........เพ็ญวัน
สี่อย่างอัศจรรย์........................เกิดพ้อง
ในค่ำแห่งคืนอัน......................จันทร์แจ่ม..จริงนา
มาฆปุรณมีคล้อง......................เคลื่อนล้อหลักการฯ


มาฆบูชา
ลักษมณ์

กุมภา ๔๘				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์