17 มีนาคม 2548 14:39 น.

เดอะ เลตเตอร์ : จดหมายลักษมณ์

ลักษมณ์

...

   มิอาจทำดัง ที่คาดหวังไว้
ด้วยเหตุที่ได้ ทำกรรมหนหลัง
ชีวิตที่ผ่าน เรียกได้ว่าพัง
ชีวิตที่ยัง ฤๅรั้งต่อไป

   มิอาจเป็นได้ ดังที่ใจคิด
ด้วยเพราะความผิด ที่เคยก่อไว้
ผันเปลี่ยนชีวิต มืดมิดจิตใจ
หนทางสดใส ที่ใกล้กลับไกล

   มิอาจทำได้ ดังที่ใจฝัน
ด้วยเหตุที่พลัน ประมาทหลงใหล
ไม่คิดรอบคอบ ถลำลงไป
ห้วงอบายใหญ่ ใหญ่ยิ่งบทเรียน

   มิอาจเป็นดัง ที่ใจยังหวัง
เติมต่อพลัง ชีวิตขีดเขียน
ชดใช้ความผิด ลิขิตความเพียร
ความหลังวนเวียน ความหวังเลือนลาง


เดอะ เลตเตอร์
จดหมายลักษมณ์

ลักษมณ์				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์