26 เมษายน 2548 00:26 น.

สติ สำนึก(สัมปชัญญะ) ปัญญา

ลักษมณ์

สติ ระลึกได้..............สำคัญ
สำนึก รู้ตัวพลัน...........ตรึกแท้
ปัญญา ฉลาดรู้ทัน........ท่านบอก
สามสิ่งนี้นี่แล้...............จักแก้ไขทาง


สติ สำนึก ปัญญา
ลักษมณ์ :]

เมษา ๔๘				
26 เมษายน 2548 00:18 น.

เห็น ยอมรับ แก้ไข

ลักษมณ์

เห็นเหตุแห่งทุกข์ไซร้..............คือธรรม
ยอมรับสิ่งที่ทำ.............................ตรึกแท้
ที่พลั้งผิดพึงจำ.............................หาเหตุ
แลคิดแก้ไขแล้...........................หนักนี้บรรเทา


เห็น ยอมรับ แก้ไข
ลักษมณ์ :]				
26 เมษายน 2548 00:14 น.

กิเลส กรรม วิบาก (วัฏฏะ ๓)

ลักษมณ์

กิเลส เหตุแห่งทั้ง................หมดธรรม
อันก่อเกิดเป็นกรรม...............บ่มไว้
สืบทอดวิบากนำ......................ตามติด
หนุนส่งเป็นทุกข์ให้.................เคลื่อนคล้อต่อธรรม


กิเลส กรรม วิบาก 
ลักษมณ์ :]				
25 เมษายน 2548 23:33 น.

เกิดแต่กรรม

ลักษมณ์

เกิดแต่กรรมนี่ชี้.............ต้นสาย
ปลายเหตุอันมากมาย.........ก่อไว้
ที่ได้เกิดแลตาย.................หลายชาติ
ล้วนส่งผลยังให้..................ชดใช้แด่กรรม


เกิดแต่กรรม
ลักษมณ์ :]

ป.ล. เขียนไว้หลังจากได้อ่านหนังสือเกิดแต่กรรม 2 ของคุณแม่ชีธนพร(ทศพร)
ป.ล.๒ อยากเขียนต่ออีก ๓ หัวข้อ แต่คงต้องรอหลังเที่ยงคืน เพราะเขียนส่งมากินเนื้อที่คนอื่น ยื่นส่งมาตั้ง ๔ หัวข้อแล้ว (บทโคลงชุด
เขียนกระหน่ำ ซัมเมอร์เซลส์)

เมษา ๔๘				
25 เมษายน 2548 23:25 น.

ชีวิตมีไว้เพื่อศึกษา

ลักษมณ์

ชีวิตมีไว้เพื่อ...............ศึกษา
เกิดก่อเพาะปัญญา.........บ่มไซร้
รู้เหตุย่อมนำพา..............ถึงสุข
ดับทุกข์แลเกิดได้...........หลุดพ้นสงสาร


ชีวิตมีไว้เพื่อศึกษา
ลักษมณ์ :]				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์