24 กรกฎาคม 2548 20:59 น.

อันมิตรา

ลักษมณ์

...

  อันความพันผูกนั้น...........................บ่มลาย
มิตรภาพมิคลาย..................................หลีกลี้
ตราตรึงอยู่มิหาย.................................จรจาก
มิตรภาพหนึ่งนี้....................................ตราบสิ้นฟ้าเอย


อันมิตรา
ลักษมณ์
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘				
14 กรกฎาคม 2548 21:46 น.

เพียงฉันจักเขียนโคลงไว้เคียงเธอ

ลักษมณ์

...

  เพียงเพราะใจเอ่ยเอื้อน....................รำพัน
ฉันจักเขียนโคลงอัน.............................ถักร้อย
ไว้เคียงแนบชิดวัน...............................คืนผูก
เธอโปรดรับรู้ถ้อย.................................ขับคล้องคำโยง

  จักเขียนโคลงไว้อุ่น............................ไอหนาว
อวดดื่นแสงดวงดาว...............................พร่างฟ้า
ความหมายที่วับวาว................................พราวค่า
จักมอบไว้เคียงหล้า................................กับทั้งฝั่งสวรรค์

  จักเขียนโคลงไว้อุ่น.............................ไอฝน
อวดแนบในกมล....................................แจ่มเจ้า
เสียงที่พร่ำเวียนวน.................................ใจพี่
นั้นเพรียกหาคอยเฝ้า.............................แต่เจ้าจอมขวัญ

  จักเขียนโคลงไว้อุ่น..............................ไอร้อน
อวดแม่เนื้องามงอน.................................อ่อนแก้ม
ดังที่หัดเว้าวอน........................................ตามแต่ง
มิคิดลวงดอกแฉล้ม..................................หมดล้วนใจถวิล


เพียงฉันจักเขียนโคลงไว้เคียงเธอ
ลักษมณ์

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘				
9 กรกฎาคม 2548 16:09 น.

เรือ

ลักษมณ์

...

  เอาปัญญานำทางต่างเข็มทิศ
เอาสมาธิ จิตเที่ยงเคียงหางเสือ
เอาศีลเข้าแทนเสาใบและลำเรือ
เอาพระธรรมทั้งหมดที่เหลือเป็นแผนที่เดินทาง


นายช่างผู้ออกแบบเรือ พระพุทธองค์
แบบเรือ พระธรรม
คนงานต่อเรือ ลักษมณ์
อู่ต่อเรือ ที่ร้านเน็ตฯใกล้บ้าน
จอดเทียบท่าแล้วที่ thaipoem.com

หวูด...............
หวูด.......................
หวูด...............................				
7 กรกฎาคม 2548 22:08 น.

วันพระ ฯลฯ

ลักษมณ์

วันอาสาฬหบูชา

  วันขึ้นสิบห้าค่ำ......................เดือนแปด
อาสาฬหพระธรรมแผด............มรรคแล้ว
บูชาพระพุทธแวด-...................ล้อมพระ- สงฆ์แล
ครบรัตนตรัยแก้ว...................ผ่องแผ้วบูชา


วันเข้าพรรษา

  วันแรมเดือนแปดเข้า............หนึ่งค่ำ
เข้าวัดปฏิบัติธรรม.....................หมดถ้วน
พรรษาบวชเพื่อชำ-...................ระจิต
สาธุชนก็ล้วน.............................กล่าวน้อมโมทนา


วันออกพรรษา

  วันเดือนสิบเอ็ดขึ้น..................สิบห้า
ออกจากจำศีลา-..........................วัตรไซร้
พรรษาอยู่เพื่อฆ่า.......................กิเลส
สาธุชนกราบไหว้........................หน่อเนื้อโคดม


วันมาฆบูชา

  วันขึ้นสิบห้าค่ำ..........................เดือนสาม
มาฆปฐมเทศนางาม.....................เคลื่อนคล้อย
บูชาพระสูตรนาม.........................ธรรม- จักรแล
อรหันต์หนึ่งพันสองร้อย................กับห้าสิบองค์ประชุมเอย


วันวิสาขบูชา

  วันขึ้นสิบห้าค่ำ..........................เดือนหก
วิสาขประสูติยก............................พุทธเจ้า
บูชาตรัสรู้ถก................................ทุกสิ่ง จริงแล
ปรินิพพานเข้า.............................วิมุตแท้ดับขันธ์


วันอัฏฐมีบูชา

  วันแรมแปดค่ำเข้า.....................วิสาขะ
อัฏฐมีบูชาพระ...............................พุทธเจ้า
ถวายเพลิงพระสรีระ......................เรือนร่าง
ชนต่างนบน้อมเฝ้า........................ระลึกล้วนบูชา


วันธรรมสวนะ

  วันธรรมสวนะนี้...........................คือวัน
ขึ้นและวันแรมอัน...........................สิบห้า
แรมสิบสี่หนึ่งนั้น.............................แรมแปด
อีกแปดค่ำขึ้นอ้า..............................หมดล้วนวันพระ


เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้

วันพระ ฯลฯ
ลักษมณ์
กรกฎา ๔๘				
6 กรกฎาคม 2548 02:14 น.

บริสุทธิ์แห่งรัก

ลักษมณ์

...
 
  บริสุทธิ์แห่งรักนั้น......................คือใคร
คือแม่และพ่อไง............................แน่แท้
พระคุณสุดขานไข..........................ยิ่งใหญ่
พระแห่งผู้ให้แล้............................พระแท้ในบ้าน

  บริสุทธิ์แห่งรักนี้.........................คือใจ
ผุดผ่องเป็นยองใย........................แน่แล้ว
ปราศจากความใน.........................หมองหม่น
ใสกระจ่างดั่งแก้ว..........................เพริศแพร้วยาวนาน

  บริสุทธิ์แห่งรักนั้น.......................เพียงใด
ต้องโอบกอดหทัย...........................นั่นมั้ย
จะต้องครอบครองใจ.......................หรือเปล่า
เพียงจักบอกทีไซร้.........................จะต้องทำไง

  บริสุทธิ์แห่งรักนี้..........................เพียงใจ
มิคิดหวังอะไร.................................นั่นไซร้
ทำทุกสิ่งลงไป..................................ใกล้ชิด
คิดแต่หวังดีให้................................รักแท้นั่นเอง


บริสุทธิ์แห่งรัก
ลักษมณ์
กรกฎา ๔๘				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์