14 ตุลาคม 2549 04:39 น.

วัดร่องขุ่น

ลักษมณ์

...

  ขาวสะอาดกอปรด้วย...........ปัญญา
สวยวิสุทธิ์วิญญาณ์.................วาดแท้
ผ่องแผ้วพระธรรมา................โฆษิต
วัดร่องขุ่นงามแท้....................กึกก้องโลกา
           _______________

ขอมอบให้กับ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
(ศิลปินผู้วาดชีวิตตัวเอง)

ดิ ไอคอน ปรากฏการณ์คน
โมเดิร์นไนน์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙				
13 ตุลาคม 2549 16:23 น.

หลั่งล้าง

ลักษมณ์

...

  ฝนคงอยากหลั่งล้าง...............มลทิน
ที่เปรอะเปื้อนผืนดิน..................หย่อมหญ้า
จากผู้ซึ่งรวยริน.........................อำนาจ
จนท่วมดินท่วมฟ้า....................ท่วมน้ำตาคน
          _________________				
5 ตุลาคม 2549 05:39 น.

สมเด็จพระญาณสังวร

ลักษมณ์

...

  สมเด็จ พระคู่ไท้................ราชา
พระ สังฆปริณา-...................ยกถ้วน
ญาณ พระปัญญา..................ยิ่งใหญ่
สังวร ธรรมล้วน....................ผ่องแผ้วสกล
          ______________				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์