11 พฤศจิกายน 2549 14:34 น.

ที่เธอไป

ลักษมณ์

...

  ดุสิตบุรีใต้สุขาวดีนิมมานรดีแดนสวรรค์
ที่ที่เธอเคยบอกฉันว่าจะไปถึง
เหนือทิพยสถานยามาสวรรค์และดาวดึงส์
ที่ที่ฉันจะตามไปให้ถึงที่เธอไป
             _______				
2 พฤศจิกายน 2549 14:43 น.

ดวงใจ

ลักษมณ์

...

  ดวงใจเธออยู่ไหนคนดี
ดวงใจฉันนี้เฝ้าเรียกหา
อยู่เสมอทุกเวลา
เฝ้าเรียกหาแต่เธอ

  ไม่ว่าดวงใจเธอจะอยู่ไหน
อยากให้รู้ไว้เสมอ
ดวงใจฉันจะสถิตอยู่กับเธอ
อยู่เสมอทุกเวลา
    _____________				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์