9 มิถุนายน 2549 00:09 น.

๖๐ ปี ใต้ร่มพระบารมี

ลักษมณ์

...

   ๖๐ ปี ธ เกื้อ...............กอบไทย
ใต้ร่ม พระทรงชัย..........สุขถ้วน
พระ คุณพระแผ่ไป.........คลุมปก
บารมี ธ ล้วน..................เพริศแท้ทรงธรรม
                ___________________

เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าฯ ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวรศักดิ์ สาคร				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์