5 ธันวาคม 2550 00:45 น.

๏ ทรงพระเจริญ ๏

ลักษมณ์

๏ ทรงพระเจริญ ๏

  เฉลิมชนม์พระพ่อเจ้า..........ภูมิพล
หมื่นหมื่นปีชนม์ยล.................เทียบไท้
เกษมสุขสราญดล...................บรมสุข
ขอ ธ ทรงเจริญไซร้................คู่ไท้ไผทสยาม

  สมเด็จ องค์พระผู้...............จอมเกษตร
พระ ธ ทรงรู้เหตุ....................ถ่องถ้วน
มหา กษัตริย์นักเกษตร...........นว ทฤษฎิ์เอย
นวมินทร์ ประเทศล้วน...........แซ่ซร้องพระบารมี

  ขอ ปวงเทพทุกชั้น...............สวรรค์
จง ประทานพรอัน...................เลิศล้ำ
ทรง องค์ ธ ให้พลัน.................สราญสุข
พระ สรรพทุกข์อย่ากล้ำ...........ห่างสิ้นกังวล

  เจริญ พระชนมายุเยื้อง.......เทวา
ยิ่ง ยศพระสมัญญา.................เกริกก้อง
ยืน หยัดพระธรรมา................ทศพิธ
นาน ตราบฟ้าพิมานป้อง.........ปกคุ้มภูมินทร์

  หกสิบปี ธ เกื้อ.....................กอบไทย
ใต้ร่ม พระทรงชัย...................สุขถ้วน
พระ คุณพระแผ่ไป.................คลุมปก
บารมี ธ ล้วน..........................เพริศแท้ทรงธรรม

  แปดสิบพรรษเยี่ยมเยื้อง.......จอมชน
ปีมหามงคล.............................เทอดไท้
เฉลิมพระชนม์ดล....................สิริ
ขอ ธ ทรงเจริญไซร้.................สถิตห้วงหทัยสยาม

  ทรงพระเจริญเพริศแพร้ว.....ไพศาล
อยู่ยิ่งและยืนนาน.....................เลิศหล้า
ทรงพระเกษมสำราญ...............บันดาลสุข
ตลอดกาลนานเนิ่นฟ้า..............สถิตหล้าตลอดไป
                _________

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวรศักดิ์ สาคร				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์