27 มีนาคม 2550 10:00 น.

ตายทั้งเป็น + เป็นตายเท่ากัน

ลักษมณ์

...

  ตายทั้งเป็นแน่แล้ว.............ชีวี
มีแต่เหมือนไม่มี..................หม่นเศร้า
วันคืนเปลี่ยนนาที..................หมุนผ่าน
มีแต่เฝ้าคอยเจ้า...................อยู่ทั้งชีวี

  เป็นกับตายผูกไว้.................สับกัน
สุข ทุกข์ ความผูกพัน.............ถักเร้า
วาดเป็นบทโคลงอัน................ถ่ายทอด
จะสุขรึจะเศร้า........................ผูกไว้เท่ากัน
              _____				
17 มีนาคม 2550 18:00 น.

______

ลักษมณ์

...

  ไม่รู้จริง ๆ ว่าอยู่ไหน
ได้แต่คิดไปต่าง ๆ นา ๆ
ว่าอาจจะอยู่บนฟ้า
หรือว่าอยู่ไกลกว่านั้น

  ที่รู้คือยังมี
ใจนี้ที่คงมั่น
ในความคิดถึงกัน
กัลยาณมิตรใส ๆ ของใจ
       _____				
5 มีนาคม 2550 10:45 น.

ความยินดีในรสพระธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง

ลักษมณ์

การให้พระธรรม
ชนะการให้ทั้งปวง

รสพระธรรม
ชนะรสทั้งปวง

ความยินดีในรสพระธรรม
ชนะความยินดีทั้งปวง

ความสิ้นตัณหา
ชนะทุกข์ทั้งปวง

ละชั่ว ทำดี
ทำใจผ่องใส

ทาน ศีล ภาวนา
รู้ ตื่น เบิกบาน

มาฆบูชา
วันพระธรรม				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
Lovings  ลักษมณ์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลักษมณ์
ไม่มีข้อความส่งถึงลักษมณ์